Print
Hits: 837

Спостереження за вмістом пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, аміаку, формальдегіду проводились щоденно на 3-х стаціонарних постах.
За минулий місяць відібрано 1222 проб атмосферного повітря.
Середньомісячні концентрації по місту перевищували санітарні норми в атмосферному повітрі по пилу в 1,7 рази, діоксиду азоту в 1,5 рази, формальдегіду 1,3 рази. Інші інгредієнти, що визначались, нижче санітарних норм.

В липні на ПСЗ №5 (вул. Металургів) середньомісячний вміст по діоксиду азоту перевищував рівень ГДК в 1,8 рази.
Зафіксовано 1 випадок перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК) по пилу в 1,2 рази 22 липня о 19 год. при штилі на ПСЗ №5 (вул. Металургів).
На межі ГДК зафіксовані максимально разові концентрації по пилу 22 липня при штилі на ПСЗ №4 (вул. Харківська) та ПСЗ №5 (вул. Металургів); 23 липня при західному напрямку вітру зі швидкістю 1 м/с та 29 липня при штилі на ПСЗ №5.
У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря міста по пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діокиду азоту, оксиду азоту, аміаку зменшилося, формальдегіду зосталося на попередньому рівні.
Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного повітря в липні не спостерігалось.
Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря щоденно проводила авіаметеорологічна станція Суми. Радіаційний фон у липні по м. Суми складав 12-14 мкР/год, і не перевищував допустимих значень.