002.jpg

Спостереження за вмістом пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, аміаку, формальдегіду проводились щоденно на 3-х стаціонарних постах.
За минулий місяць відібрано 1300 проб атмосферного повітря.

Середньомісячні концентрації по місту перевищували санітарні норми в атмосферному повітрі по пилу в 2,2 рази, діоксиду азоту в 1,5 рази, формальдегіду 1,2 рази, Інші інгредієнти, що визначались, нижче санітарних норм.
В вересні на ПСЗ №5 (вул. Металургів) середньомісячний вміст по пилу перевищував рівень ГДК в 2,8 рази, діоксиду азоту в 1,9 рази, формальдегіду в 1,2 рази.
Перевищення максимально разової концентрації в 1,1 рази зафіксовано по діоксиду азоту 2 вересня о 19 год. при штилі на ПСЗ №5 (вул. Металургів).
В звітному місяці зафіксовано 21 випадок перевищення максимально разової концентрації по пилу. На ПСЗ №4 вул. Харківська (8 випадків) від 1,2 до 1,8 рази, найвища концентрація була виявлена 6 вересня о 19 год. при штилі, а на ПСЗ №5 вул. Металургів (13 випадків) від 1,2 до 1,6 рази, найвища концентрація була виявлена 26 вересня о 19 год. при штилі.
У порівнянні з попереднім місяцем забруднення атмосферного повітря міста по пилу, діоксиду сірки збільшилося, оксиду вуглецю, діокиду азоту, оксиду азоту, аміаку, формальдегіду зменшилося.
Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного повітря в вересні не спостерігалось.
Спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря щоденно проводила авіаметеорологічна станція Суми. Радіаційний фон у вересні по м. Суми складав 12-13 мкР/год, і не перевищував допустимих значень.