Print
Hits: 89

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТЛ» має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для топкових офісних будівель, що розташований за адресою: вул. Робітниче селище, б.13, б.16, м. Суми, Сумська область.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від топкових становить 2,363 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,003 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 90,976 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,643 т/рік; азоту діоксид – 0,153 т/рік, оксид вуглецю – 1,481 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки – 0,036 т/рік, метан – 0,004 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,046 т/рік, ртуть металічна – 0,000000012 т/рік.

В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.
Контактний телефон відповідального за охорону навколишнього середовища на підприємстві - (066) 083-20-99.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до Сумської обласної державної адміністрації: 40000, площа Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..