006.jpg

До уваги суб’єктів господарювання!

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям (суб’єктам господарювання) експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом терміну визначеного в дозволі.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря видається безоплатно, на термін від 7 років та більше.

Процедура отримання дозволу визначена постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».

Суб'єкт господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів.

Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюється на договірних засадах.

Для отримання дозволу суб'єкт господарювання:

- проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

- готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

- готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до чинного законодавства України (розміщення повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації);

- подає до дозвільного центру (управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (вул. Горького, 21, м. Суми, тел. 700-575) комплект документів відповідно до інформаційної та технологічної картки (http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-28-38).

У випадку зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підлягають коригуванню.

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл на викиди забруднюючих речовин є недійсним.

На підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин, в якому визначені обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря здійснюється розрахунок та сплата екологічного податку.

Відповідно до статті 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення, здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.