004.jpg

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради оприлюднено на офіційному сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (за посиланням: https://finance.smr.gov.ua/ ) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки».

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» повідомляє, що за результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво паливозаправного пункту для власного користування об’ємом 50 м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за адресою : м. Суми, вул. Харківська, п/в 12» Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації вважає допустимим провадження зазначеної вище діяльності, про що видано відповідний висновок від 29.10.2020 № 01-20/2012.