006.jpg

Процедуру оцінку впливу на довкілля (ОВД) запроваджено у 2017 році з метою наближення до європейських стандартів, а саме контролю ступеня забруднення навколишнього середовища та забезпечення права громадян на безпечне довкілля.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Оцінка впливу на довкілля  передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення;
  • аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті, будь-якої додаткової інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Міністерством екології та охорони природного середовища України створено Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля https://menr.gov.ua

Це платформа, яка збирає усі дані щодо оцінки впливу на довкілля. Реєстр дозволяє ознайомитися з процесом та результатами перевірки підприємств, а також дізнатися про повний хід процедури ОВД щодо певного підприємства.

Більше інформації - https://menr.gov.ua/news/33086.html

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Оцінка впливу на довкілля: можливості для громадськості. Посібник (ЕПЛ)

Європейська інтеграція у сфері екологічної оцінки: ОВД та СЕО.pdf (7620 Кб)