004.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу на розробку концепції міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба

Відповідно до результатів реалізації міжнародного проекту із спільного картографування позитивного урбаністичного досвіду «MapMeHappy» у м. Суми управління архітектури та містобудування Сумської міської ради оголошує конкурс на визначення кращої концептуальної пропозиції щодо оновлення громадського простору в межах міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба.

Свої пропозиції до Статуту територіальної громади міста Суми просимо надсилати до 12 грудня 2016 року на електронну пошту правового управління Сумської міської ради (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел. 700-629, 700-631).

***

Звіт по пропозиціях, що надійшли до проекту рішення Сумської міської ради «Про Статут територіальної громади міста Суми»Звіт по пропозиціях, що надійшли до проекту рішення Сумської міської ради «Про Статут територіальної громади міста Суми»

Порівняльна таблиця між проектом рішення Сумської міської ради «Про Статут територіальної громади міста Суми» та пропозиціями, які надійшли до нього від громадськості

Порівняльна таблиця між чинною редакцією Статуту територіальної громади міста Суми та запропонованою редакцією Статуту територіальної громади міста Суми

Питання до опитувальника

 

Комплексна схема розміщення рекламних засобів з зонуванням території м. Суми розроблена на виконання п.2.3 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.01.2016 № 11 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.12.2013 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми».

 

 

Пропозиції та зауваження громадськості просимо направляти на адресу департаменту містобудування та земельних відносин СМР (м. Суми, вул. Горького, 21; електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Стаття 1. «Бюджетний регламент Сумської міської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності бюджету міської ради.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи міської ради 6 скликання.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про міський бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту міського бюджету;

4.4. порядок затвердження міського бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання міського бюджету;

4.6. порядок контролю за виконанням міського бюджету;

4.7. порядок внесення змін до міського бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання міського бюджету.

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:

5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням міського бюджету;

5.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

5.10. результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими особами міської ради;

5.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

5.12. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

5.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

5.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і соціально-економічного розвитку міста;

5.15. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік.

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):

6.1.1 доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ),

6.1.2 видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених міським бюджетом);

6.1.3 фінансування міського бюджету;

6.2. граничні обсяги:

6.2.1 річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку бюджетних коштів),

6.2.2 міського боргу на кінець наступного бюджетного періоду,

6.2.3 надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;

6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету;

6.9. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання міського бюджету протягом бюджетного періоду.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. проект показників міського бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного підпорядкування області;

7.4. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.5. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.6. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

7.7. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету (подаються постійній комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики);

7.8. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих міською радою; паспорти цих програм.

7.9. подання виконавчих органів міської ради про винесення на розгляд сесії міської ради питання про затвердження міського бюджету на відповідний рік;

7.10. плани продажу землі та комунального майна в табличній формі з зазначенням прогнозної вартості кожного об'єкту продажу;

7.11. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в міському бюджеті;

7.12. таблиця порівняння показників відповідно до матеріалів, перелік яких наведено в статті 5 цього Бюджетного регламенту та фактичного врахування їх в міському бюджеті;

7.13. довідка узгодження до проекту рішення з погодженнями відповідних посадових осіб і фахівців виконавчих органів ради та виконавчого комітету міської ради;

7.14. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями міського голови.

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування міського бюджету);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

9.1.1 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

9.1.2 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в Додатку до цього Бюджетного регламенту.

Додаток до Бюджетного регламенту Сумської міської ради

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання

Стадії бюджетного процесу
(Ст.19 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ)

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

1.

2.

3.

4.

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про міський бюджет

Утворення робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затвердження її складу:
- керівник департаменту фінансів, економіки і бюджету міської ради (керівник робочої групи)
- голова постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики (заступник керівника робочої групи);
- начальник бюджетного відділу департаменту фінансів, економіки і бюджету міської ради (секретар робочої групи);
- керівники виконавчих органів міської ради (члени робочої групи);
- голови постійних комісій міської ради;
- представники фракцій міської ради – по одному від кожної фракції за їх поданням (члени робочої групи)
- представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, органів державної влади та місцевого самоврядування області.

Складання графіку засідань робочої групи та оприлюднення його на офіційному веб-сайті міської  ради

Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади.

За підсумками засідання складаються протоколи, які є обов’язковими до врахування при підготовці проекту рішення ради про бюджет та додатків до нього. Протоколи оприлюднюються на веб - сайті міської ради  не пізніше ніж на третій день після засідання робочої групи.

Виконавчий комітет міської ради

До 01 серпня

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень та відповідей на них

Проведення громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та пропозицій до проекту бюджету. Передача пропозицій до робочої групи та департаменту фінансів, економіки і бюджету міської ради (далі – департамент фінансів) для врахування в роботі при складанні проекту бюджету.

Зустрічі громад з депутатами міської ради та посадовими особами виконавчих органів ради

Висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту міського  бюджету

Проведення семінару з питань бюджетного процесу, підготовки бюджетних запитів та стадій бюджетного процесу в поточному році.

Департамент фінансів, Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського  бюджету
До 15 вересня

1.

2.

3.

4.

Складання проекту міського  бюджету
(1 стадія бюджетного планування)

Збір бюджетних запитів

Виконавчі органи міської ради

До 30 липня

Оброблення матеріалів, наданих виконавчими органами міської ради

Департамент фінансів
та Робоча група

15 серпня – 15 вересня

Отримання від Мінфіну України особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період

Виконавчі органи
(ч.1 ст.75 БКУ)

 

Надання необхідної інформації Мінфіну України для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Виконавчі органи
(ч.2 ст.75 БКУ)

 

- Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном України, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів
- Проведення семінару на тему «Заповнення та подання бюджетних запитів»

Департамент фінансів
(ч.3 ст.75 БКУ)

 

- Організація складання бюджетних запитів, подання їх до департаменту фінансів міської ради та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського  бюджету згідно з вимогами фінансово-економічного управління
- Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення департаменту фінансів;
- Забезпечення своєчасного та якісного розгляду показників проектів мережі розпорядників бюджетних коштів, здійснення аналізу законності, доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, підприємств).

Головні розпорядники бюджетних коштів

У терміни, встановлені департаментом фінансів міської ради

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Департамент фінансів міської ради
та Робоча група

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету
(ч.5 ст.75 БКУ)
Протягом 1 місяця з дня надходження запиту

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради

Керівник департаменту фінансів міської ради
та Робоча група

 

Отримання від Мінфіну України розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типової форми рішення)

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України
(ч.8 ст.75 БКУ)

Отримання від Кабінету Міністрів України визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту міського  бюджету

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні
(ч.9 ст.75 БКУ)

1.

2.

3.

4.

Продовження 1 стадія бюджетного планування

Доведення виконавчим органам міських (міст обласного  підпорядкування) рад відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту

Виконавчі органи

У триденний строк з дня отримання документів від Кабінету Міністрів України
(ч.9 ст.75 БКУ)

- Розрахунок граничних обсягів, фактичних і прогнозних показників надходжень до міського бюджету та соціально-економічного розвитку міста
- Попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік

Департамент фінансів міської ради

До 15 липня

Формування проекту міського бюджету і підготовка проекту рішення про міський  бюджет
Поширення проекту міського бюджету з усіма додатками та пояснювальною записною серед депутатських фракцій, комісій та членів профільних громадських організацій, які приймають участь у перебігу бюджетного процесу

Департамент фінансів та Робоча група

20 жовтня – 20 листопада

Розгляд проекту міського  бюджету
(2 стадія бюджетного планування)

Розгляд проекту рішення про міський  бюджет і передача його до міської ради в разі схвалення

Виконавчий комітет

До 25 листопада

Розгляд проекту рішення про міський  бюджет, підготовка висновків і зауважень

Постійні комісії міської  ради

До 30 листопада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради проекту рішення про затвердження бюджету та додатків до нього включаючи пояснювальну записку до проекту бюджету, Громадський бюджет, Бюджет розвитку та проекти паспортів програм, які плануються затвердити.

Виконавчі органи та міська  рада

До 30 листопада

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх пропозицій про зміни та доповнення до проекту міського  бюджету
Підготовка висновків щодо доцільності урахування пропозицій у проекті міського  бюджету
Всі пропозиції та доповнення, що не стосуються текстової частини міського  бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у випадку збільшення видатків по одній статті зазначається, по якій статті видатки зменшуються

Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики

До 10 грудня

Затвердження міського  бюджету
(3 стадія бюджетного планування)

Доповідь про проект рішення про міський бюджет

Керівник департаменту фінансів міської ради

До 25 грудня

Співдоповідь про проект рішення  про міський  бюджет

Голова профільної постійної комісії міської  ради

Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про міський бюджет

Депутати міської  ради

Затвердження проекту рішення про міський  бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

міська  рада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про міський бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина міського бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації, пояснювальної записки, всіх додатків до міського бюджету, включаючи Бюджет розвитку, Громадський бюджет та паспорти програм, які були затвердженні. Публікування в офіційних друкованих ЗМІ рішення про міський бюджет

Міська  рада

В десятиденний строк після затвердження міського бюджету оприлюднення офіційному веб-сайті міської ради

Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до міського  бюджету, що затверджені міською радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення міської  ради про міський  бюджет

Виконання міського  бюджету

Затвердження розпису міського бюджету
(ч.3 ст.78 БКУ)

Департамент фінансів міської ради

В місячний строк після затвердження бюджету.

Забезпечення виконання міського  бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)

Виконавчі органи

Протягом бюджетного періоду

1.

2.

3.

4.

Продовження стадії виконання міського  бюджету

Забезпечення відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням

Керівник департаменту фінансів міської ради

Протягом бюджетного періоду 

- Загальна організація та управління виконанням міського  бюджету
(ч.1 ст.78 БКУ)
- Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету
- Прогнозування та аналіз доходів міського бюджету
(ч.4 ст.78 БКУ)

Департамент фінансів міської ради

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

Державна податкова інспекція

- Облік всіх надходжень, що належать міському  бюджету
- Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до міського  бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансово-економічним управлінням міської ради)

Управління  Державної казначейської служби України

Здійснення прийому, зберігання та перерахування доходів міському бюджету.

Установи банківської системи

Контроль за виконанням міського  бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з міським бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.

Державна податкова інспекція

Протягом бюджетного періоду

Контроль правильності зарахування доходів міського  бюджету відповідно до кодів бюджетної класифікації
(ч.1 ст.112 БКУ)

Управління  Державної казначейської служби України

Контроль за виконання дохідної частини міського  бюджету
(ч.2 ст.111 БКУ)

Департамент фінансів міської ради

Внесення змін до міського бюджету

Подання до міської ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського  бюджету
(ч.7 ст.78 БКУ)

Департамент фінансів міської ради

В разі необхідності протягом бюджетного періоду, але не пізніше ніж за 30 днів до сесії міської ради

Розгляд доцільності ухвалення рішення про внесення змін до рішення про міський  бюджет, окрім змін, що стосуються отримання державних субвенцій

Робоча група та профільна постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики

Ухвалення рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу
(ч.8 ст.78 БКУ)

Міська  рада

Оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення про внесення змін до бюджету

Міська  рада

Протягом 5 днів

Звітування про виконання міського  бюджету

Розгляд ходу виконання міського бюджету розвитку та цільових програм на пленарних засіданнях  міської  ради

Міська  рада

В разі необхідності протягом бюджетного періоду

Розгляд ходу виконання міського бюджету розвитку та цільових програм на засіданнях постійних комісій міської ради

Постійні комісії  міської  ради

Ухвалення звіту календарного періоду (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців, рік)

Виконавчі органи

У двомісячний термін після завершення кожного календарного періоду
(ч.4 ст.80 БКУ),

Подання звіту про виконання бюджету розвитку та цільових програм календарного періоду до міської  ради

Перевірка звіту календарного періоду

Профільна остійна комісія міської  ради

Протягом двох тижнів з дня отримання

Винесення звіту календарного періоду на розгляд сесії міської  ради

1.

2.

3.

4.

Продовження стадії звітування про виконання міського  бюджету

Затвердження звіту календарного періоду про виконання міського  бюджету розвитку та цільових програм або ухвалення іншого рішення з цього приводу.

Міська  рада

В разі, коли звіт календарного періоду не затверджений з причин нецільового використання коштів, рада може звернутись до відповідних контрольних органів для проведення перевірки інформації.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської  ради  рішення про виконання міського бюджету з усіма додатками, бюджету розвитку, цільових програм та інформації про час і місце
публічного представлення інформації про виконання міського  бюджету за рік

Міська  рада

В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання міського  бюджету
(ч.4 ст.28 БКУ),
не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту
(ч.5 ст.28 БКУ)

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський  бюджет, бюджету розвитку, цільових програм. Надання публічного звіту про ефективність та результативність виконання цільових програм.

Міська  рада

До 20 березня року, що настає за звітним
(ч.5 ст.28 БКУ)

Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального  розвитку, про виконання міського  бюджету тощо

Депутати міської  ради

Не рідше одного разу на півріччя

Пропозиції і зауваження просимо направляти на електронну адресу депутата Сумської міської ради VII скликання Чепіка Володимира Ігоровича — This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Організатор громадського обговорення – департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради.
  2. Найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти назву історичної події - вулиця Герцена.
  3. Ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції. Вул. Героїв Чорнобиля. Героїчний труд ліквідаторів техногенної аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року.
  4. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події – громадські організації ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.
  5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються до 12 лютого 2016 року. Проведення зборів - 10.02.2016 р, о 16-00 вул. Горького, 21, 2-й поверх, зал засідань), Початок реєстрації учасників о 15-45.