004.jpg

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.03.2018 № 126 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми» (зі змінами) та від 27.06.2018 № 343 «Про затвердження конкурсної документації та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми» (зі змінами) виконавчий комітет Сумської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком:

  1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Сумської міської ради.

1.2. Місцезнаходження: 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2.

  1. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Власенко Тетяна Василівна – начальник управління експлуатації та благоустрою департамента інфраструктури міста Сумської міської ради, тел. (0542) 700-596, моб. тел. 0954765519.

Шерстюк Людмила Володимирівна – головний спеціаліст відділу надання житлово-комунальних послуг управління експлуатації та благоустрою департамента інфраструктури міста Сумської міської ради, тел. (0542) 700-596, моб. тел. 0661046929.

Чайченко Олег Володимирович – начальник правового управління Сумської міської ради, тел. (0542) 700-630, моб. тел. 0661310650.

  1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

3.1. Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями і бальною системою:

Критерій 1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі квартир та нежитлових приміщень (основний критерій під час оцінювання).

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єкту конкурсу (групи будинків), окремо. Чим нижча ціна послуги, тим більший бал. При цьому ціна послуги повинна бути економічно обґрунтованою на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг.

Нарахування балів.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:

Бал(n учасника) = Цмін / Ц(n учасника) Х 50 Х (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу), де:

Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;

Цмін – найнижча ціна послуги для цього будинку з запропонованих учасниками, грн.;

Ц(n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.;

Sбуд – загальна площа квартир та нежитлових приміщень будинку, по якому визначається кількість балів за критерієм 1;

Sоб’єкту конкурсу – загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень будинків, що входять до одного об’єкту конкурсу.

Коригування отриманих учасниками балів по кожному будинку на питому вагу загальної площі квартир та нежитлових приміщень цього будинку у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинків, що входять до одного об’єкту конкурсу (Sбуд / Sоб’єкту конкурсу), здійснюється оскільки згідно з чиним законодавством максимальна кількість балів під час оцінювання цього критерію не повинна перевищувати 50 балів.

У зв’язку з тим, що кожен об’єкт конкурсу складається з групи будинків, загальна сума балів за критерієм 1 підсумовується по кожному учаснику конкурсу шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком.

Критерій 2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

Максимальна кількість балів – 27 балів.

Оцінюється матеріально-технічний стан учасника конкурсу стосовно наявності в нього нерухомого майна, вантажного та спеціалізованого транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що підтверджують спроможність надавати в повному обсязі послуги з управління групою будинків об’єкту конкурсу, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, у тому числі шляхом фізичного огляду матеріально-технічної бази, з урахуванням речового права, на підставі якого матеріально-технічна база належить учаснику конкурсу.

Нарахування балів:

- власна матеріально-технічна база, яка належить учаснику конкурсу на праві власності чи повного господарського відання- до 27 балів.

- частково власна та частково орендована (у користуванні) матеріально-технічна база - до 26 балів.

- уся орендована (у користуванні) матеріально-технічна база - до 20 балів.

- часткова наявність матеріально-технічної бази - 5 балів.

- відсутність матеріально-технічної бази - 0 балів.

Порядок нарахування балів.

Крок 1. Конкурсна комісія складає зведену таблицю по всім учасникам конкурсу стосовно окремого об’єкту конкурсу щодо наявності в них індивідуально визначеного майна та відповідного інвентаря в кількісному виразі, вказаних у конкурсній пропозиції, з зазначенням речового права учасника конкурсу.

Крок 2. Оцінюється забезпеченість учасників конкурсу матеріально-технічною базою за такими показниками:

2.1.

а) наявність власних (повне господарське відання) виробничих приміщень, які повністю забезпечують розміщення необхідної для надання послуги з управління об’єктом конкурсу кількості робітників, транспорту (гаражів), спеціалізованої техніки, обладнання, іншого майна учасника конкурсу та їх зберігання – 11 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 9 балів, або – усі орендовані – 8 балів;

б) наявність власних (повне господарське відання) виробничих приміщень, які частково забезпечують розміщення необхідної для надання послуги з управління об’єктом конкурсу кількості робітників, транспорту, спеціалізованої техніки, обладнання, іншого майна учасника конкурсу та їх зберігання – 7 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 6 балів, або – усі орендовані – 5 балів.

2.2.

а) наявність власного (повне господарське відання) вантажного та спеціалізованого транспорту, який повністю забезпечує спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 7 балів, або – частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 6 балів, або – усі орендовані – 5 балів;

б) наявність власного (повне господарське відання) вантажного та спеціалізованого транспорту, який частково забезпечує спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 5 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 4 бали, або – усі орендовані – 3 бали.

Мінімальною необхідною кількістю вантажного та спеціалізованого транспорту при оцінці конкурсних пропозицій вважається:

- один трактор на прибирання внутрішньодворових доріг та прибудинкової території до 400 тис.кв.м.;

- один автомобіль для вивезення сміття на кожний об’єкт конкурсу;

- один автомобіль з обладнанням для проведення аварійно-ремонтних робіт на кожний об’єкт конкурсу.

2.3.

а) наявність власної (повне господарське відання) спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що повністю забезпечують спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 5 балів, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 4 бали, або – усі орендовані – 3 бали;

б) наявність власної (повне господарське відання) спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря, що частково забезпечують спроможність надання послуги з управління об’єктом конкурсу – 3 бали, або частково власних та частково орендованих (у користуванні) – 2 бали, або – усі орендовані – 1 бал.

Мінімальною необхідною кількістю спеціалізованої техніки, обладнання, інвентаря при оцінці конкурсних пропозицій вважається по одній бензопилі, зварювальному апарату на кожний об’єкт конкурсу, по одній газонокосарці на кожні 100 тис. кв.м. прибудинкової території об’єкту конкурсу, по одній мітлі та лопаті на кожного двірника.

2.4.

Наявність дозвільних документів – декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, згідно з якими дозволяється:

а) виконувати зварювальні та газополум’яні роботи (ручне дугове і газове зварювання зварних з’єднань трубопроводів із сталевих труб систем теплових мереж, водопостачання і каналізацій, ліфтів) та зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (з киснем і пропан-бутаном);

б) експлуатувати посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;

в) виконувати обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів;

г) виконувати мотаж, налагодження, ремонт та технічне обслуговування ліфтів, зварювальні роботи (при монтажі, налагодженні та ремонті ліфтів);

г) виконувати налагодження електричного устаткування електричних мереж;

д) роботи в колодязях, шурфах, траншеях.

За наявності всіх дозвільних документів, визначених цим пунктом конкурсної документації, учаснику конкурсу нараховується - 4 бали.

У разі наявності в учасника конкурсу замість дозвільного документа договору щодо залучення співвиконавця, який має право виконувати вищевказані роботи підвищеної небезпеки, сума балів зменшується на 0,2 балів за кожний такий договір.

У разі відсутності в учасника конкурсу і дозвільного документу, і договору щодо залучення співвиконавця хоча б за однією із вищевказаних робіт підвищеної небезпеки учаснику конкурсу по пункту 2.4. конкурсної документації нараховується - 0 балів.

Крок 3. Загальна сума балів за критерієм 2 підсумовується по кожному учаснику конкурсу за формулою: Бал(n учасника) = (Бал(п.2.1.) + Бал(п.2.2.) + Бал(п.2.3.) + Бал(п.2.4.)) – К, де:

Бал(n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник;

Бал(п.2.1.), …, Бал(п.2.4.) – кількість балів, що отримує n учасник за визначеними пунктами 2.1.-2.4. кроку 2 критерію 2 показниками;

К – коефіцієнт кількості поданих учасником конкурсу на конкурс конкурсних пропозицій, який визначається із розрахунку:

К = 0 при подачі учасником конкурсу від 1 до 2 конкурсних пропозицій;

К = 2 при подачі учасником конкурсу 3 конкурсних пропозицій;

К = 5 при подачі учасником конкурсу від 4 до 5 конкурсних пропозицій;

К = 9 при подачі учасником конкурсу від 6 до 7 конкурсних пропозицій;

К = 16 при подачі учасником конкурсу 8 конкурсних пропозицій.

Коефіцієнт (К) не застосовується в разі наявності в учасника конкурсу матеріально-технічної бази, що відповідає обсягам (кількості) усіх об’єктів конкурсу, на які він подав конкурсні пропозиції, та забезпечує спроможність даного учасника надавати в повному обсязі послуги з управління кожним з цих об’єктів конкурсу окремо.

Наявність матеріально-технічної бази підтверджується поданими у складі конкурсної пропозиції відповідними документами та її оглядом конкурсною комісією.

При частковій наявності матеріально-технічної бази (відсутність одієї або більше складових матеріально-технічної бази, визначених або пунктом 2.1., або пунктом 2.2., або пунктом 2.3., або пунктом 2.4. кроку 2 критерію 2) чи її відсутності, бали визначається без застосування формули в розмірі 5 балів чи 0 балів.

Критерій 3. Фінансова спроможність учасника конкурсу.

Максимальна кількість балів – 12 балів.

Оцінюються фінансові ресурси, необхідні для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки тощо), по групі будинків, що входять до переліку, на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції, у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця.

Фінансові ресурси оцінюється конкурсною комісією на основі поданого учасником конкурсу балансу за останній звітний період, що відображає наявність оборотних коштів в учасника конкурсу за формулою: власний капітал мінус необоротні активи, та/або на основі поданих учасником конкурсу банківських документів про наявність коштів на розрахунковому рахунку, як внесок до статутного капіталу.

Нарахування балів:

- наявність фінансових ресурсів у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця - 12 балів.

- відсутність фінансових ресурсів у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця - 0 балів.

Критерій 4. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

Максимальна кількість балів – 8 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), що підтверджують спроможність у повному обсязі надавати послуги з управління групою будинків об’єкту конкурсу, на який учасник конкурсу подав відповідну конкурсну пропозицію. Особлива увага приділяється наявності необхідного персоналу, мінімальна чисельність якого по кожному об’єкту конкурсу згідно з встановленими стандартами, нормативами, нормами, порядками та правилами у сфері житлово-комунальних послуг становить (далі – необхідний персонал):

- енергетик;

- інженер з охорони праці:

- відповідальна особа з ліфтового господарства;

- не менше ніж по одному електрогазозварнику, тесляру, столяру, муляру;

- не менше ніж по три покрівельника, майстра дільниці;

- не менше ніж по чотири маляра-штукатура;

- не менше ніж по дев’ять слюсарів-сантехніків;

- не менше ніж по одному двірнику на кожні 5 тис. кв.м. прибудинкової території об’єкта конкурсу.

Нарахування балів:

- 100 % необхідного штатного персоналу - 8 балів.

- від 60 % до 100% необхідного штатного персоналу - 6 балів.

- від 40% до 50 % необхідного шатного персоналу - 4 бали.

- менше від 40 % необхідного шатного персоналу - 0 балів.

Кваліфікація та наявність необхідного персоналу підтверджується поданими у складі конкурсної пропозиції відповідними документами.

Критерій 5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 3 бали.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства згідно з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у цій конкурсній документації, зокрема, на основі тривалості роботи на ринку житлово-комунального господарства.

Нарахування балів:

- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства більше 2 років - 3 бали.

- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства більше 1 року - 2 бали.

- наявність досвіду роботи на ринку житлово-комунального господарства до 1 року - 1 бал.

3.2. За наявності підтверджених документально чи виявлених під час виїзних оглядів матеріально-технічної бази учасника конкурсу об’єктивних підстав, які впливають на спроможність учасника конкурсу надавати якісно та в повному обсязі послуги з управління об’єктом конкурсу, конкурсна комісія має відхилити конкурсні пропозиції цього учасника.

У разі якщо при підрахунку максимальної кількості балів за одним об’єктом конкурсу кілька учасників, які подали конкурсні пропозиції на цей об’єкт, наберуть однакову кількість балів, конкурсна комісія проводить з цими учасниками конкурсу додаткові консультації, співбесіди, виїзні огляди їх матеріально-технічної бази, надаючи перевагу учаснику конкурсу, який має більш пристосовані приміщення, досконалі (нові, високотехнологічні) вантажні та спеціалізовані транспортні засоби, спеціалізовану техніку, обладнання та більш кваліфікованих працівників.

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем, – 70 балів.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.

У разі якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у визначений законодавством строк, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс. Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

  1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

4.1. Вимоги до конкурсних пропозицій розповсюджуються, а документи (включаючи їх оригінали та копії) подаються учасниками конкурсу окремо щодо кожного об’єкту конкурсу (групи будинків), на який учасник подав конкурсну пропозицію, для їх оцінювання.

4.2. Для участі в конкурсі його учасники подають заяву, в якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), згоду на обробку персональних даних;

- юридичні особи –  повне найменування, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

- бажаний спосіб надання конкурсної документації (вручення особисто учаснику конкурсу або надіслання поштою).

4.3. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсних пропозицій, для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи іншого установчого документа відповідно до закону для юридичної особи – учасника конкурсу;

- оригінал витягу з ЄДР, що містить повну інформацію за всім переліком доступних відомостей ЄДР, зокрема, підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері обслуговування будинків і територій/управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

- оригінал довідки уповноваженого органу Державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку, про відсутність заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73; для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності – скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу від 24.01.2011 № 25);

- оригінал банківського документу про наявність коштів на розрахунковому рахунку, як внесок до статутного капіталу;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджує спроможність учасника виконувати роботи, які входять до визначеного конкурсною документацією переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком (зазначається кількість відповідних виробничих, адміністративних та інших приміщень, вантажних та спеціалізованих транспортних засобів, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю тощо, які належать учаснику конкурсу; їх основні характеристики; речове право, на підставі якого вони належать учаснику конкурсу, тощо);

- засвідчені учасником конкурсу копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/свідоцтв про право власності на виробничі, адміністративні та інші приміщення учасника конкурсу, та/або копії договорів оренди, та/або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на дані приміщення;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника, та/або копії договорів користування (оренди), лізингу або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на транспортні засоби;

- засвідчені учасником конкурсу копії оборотної відомості по балансовому рахунку з залишком на дату балансу та інвентарної картки обліку основних засобів (газонокосарок, тримерів, мотокос, електрозварювальних апаратів та іншої спеціалізованої техніки, обладання, інвентарю), що підтверджують матеріально-технічний потенціал учасника конкурсу, та/або копії документів, які підтверджують право користування учасника конкурсу цим обладнанням;

- засвідчені учасником конкурсу документи, що підтверджують можливість виконання робіт/експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або договори щодо залучення співвиконавця, який має право виконувати вищевказані роботи/експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки;

- засвідчена учасником конкурсу копія штатного розпису та оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію за останній звітний місяць перед опублікуванням інформаційного повідомлення про проведення конкурсу стосовно наявності персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства, з додаванням оригіналів письмових згод осіб на обробку персональних даних у разі їх зазначення (вказуються дані про кількість штатних працівників, у тому числі тих, хто працює на повну ставку, та осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод; їх професію, кваліфікацію та досвід (стаж роботи);

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію за період протягом року до дати опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу стосовно середньооблікової кількості персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства, у розрізі штатних працівників (із зазначенням відсотку зайнятих на повну ставку) та осіб, які виконують роботи/надають послуги на підставі цивільно-правових угод;

- розрахунок кількості персоналу (у тому числі адміністративного, технічного тощо), що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід, достатнього для обслуговування всіх будинків об’єкту конкурсу згідно з встановленими нормативами;

- проведені відповідно до чинного законодавства розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок об’єкту конкурсу окремо за наведеною в додатку 4 до конкурсної документації формою; зведена учасником конкурсу пропозиція ціни послуги (у тому числі в електронній формі на диску CD-R або флеш-накопителі у вигляді бази Excel) із зазначенням її по кожному будинку об’єкту конкурсу згідно з його порядковим номером у додатку 2 до конкурсної документації та узагальненням інформації по будинкам, в яких пропонується однакова ціна послуги;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з додаванням завірених учасником конкурсу копій відповідних договорів та первинних документів;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про юридичну та фактичну адресу, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

При розрахунках ціни послуги, а також достатнього для обслуговування всіх будинків об’єкту конкурсу персоналу враховуються вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 31.01.2017 за № 7.

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Відповідно до пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватися повинна кожна сторінка документа.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу та рекомендовано відбиток печатки учасника конкурсу (за наявності). На конверті повинно бути вказано інформацію, визначену в підпункті 12.1 пункту 12 цієї конкурсної документації.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії (за його відсутності – іншою особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за встановленою законодавством формою. На запит учасника конкурсу секретар конкурсної комісії або інша особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

4.4. Перевірка відомостей, зазначених у заяві учасника конкурсу, в установленому законодавством порядку, долучення до конкурсних пропозицій учасників конкурсу витягів з ЄДР, повідомлення у визначених законодавством випадках та строки учасників конкурсу про відхилення їх заяв покладається на конкурсну комісію.

  1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

5.1. Способи: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу секретарю конкурсної комісії (за його відсутності – іншій особі, уповноваженій здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) чи надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Суми, номер та назва об’єкта конкурсу, найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу, його місцезнаходження (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), контактні номери телефонів учасника конкурсу.

5.2. Місце: конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу департамента інфраструктури міста Сумської міської ради – 40030, м. Суми, вул. Горького, буд. 21, ІІІ поверх, каб. 301.

5.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, який не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення конкурсу:  до 16.00 год. 30.10.2018.

  1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

6.1. Місце: Виконавчий комітет Сумської міської ради, 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 59.

6.2. Дата: 31.10.2018.

6.3. Час: 08.00 год.

Конкурсна документація надається особисто учаснику конкурсу за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 21, ІІІ поверх, каб. 301 або надсилається департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради поштою учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, в якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.