006.jpg

Внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми здійснюються на підставі договору № 301-б від 22.04.2019 р. між Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» та Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради.

Порядок розробки Схеми санітарної очистки міст регламентується ДБН.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту.

Схема санітарного очищення міста є передпроектним документом, який зводиться до аналізу існуючого стану санітарної очистки та прибирання населеного пункту, розробки пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань  шляхів розвитку цієї сфери.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів направлених на охорону навколишнього природного середовища (повітря, ґрунту, води) і здоров’я населення від негативного впливу міських відходів.

Схема розроблена на розрахунковий період до 15 років у відповідності з генеральним планом населеного пункту. Завдання Схеми полягає у виборі найбільш ефективних в санітарному, технічному, технологічному та екологічному відношеннях заходів щодо збирання, переробленні, утилізації, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використанні сучасних методів прибирання території населеного пункту, раціональному розміщенні об’єктів санітарної очистки та прибиранні.

Схема санітарної очистки міста Суми побудована з урахуванням вимог Директиви 2008/98/ЄС та Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження КМУ №820-р від 08.10.2017 р.).