002.jpg

Службою у справах дітей Сумської міської ради 25.01.2017 року на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 проведено зустріч з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 31.12.2017 року на обліку в службі перебувало 258 дітей даної категорії. З них 204 дитини проживало в сім’ях опікунів/піклувальників, 18 - влаштовані до прийомних сімей, 7 – до дитячого будинку сімейного типу.

Службою у справах дітей Сумської міської ради 05 грудня 2017 року проведено чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини.

На засіданні розглянуто 64 питань щодо реалізації прав дітей, із них: 39 питань щодо реалізації майнових прав при вчиненні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх, 25 – спірних питань, які потребували колегіального вирішення.

Служба у справах неповнолітніх Сумської міської ради була створена в 2005 році. Положення про службу у справах неповнолітніх було затверджено рішенням Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 1321-МР.

Рішенням Сумської міської ради від 22 лютого 2006 року № 1666-МР "Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 20 липня 2005 року № 132-МР "Про Положення про службу у справах неповнолітніх Сумської міської ради" службі надано статус юридичної особи.

На виконання Постанови КМУ від 26.04.2007 року № 872 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ України" в жовтні 2007 року рішенням Сумської міської ради № 837-МР назву служби було замінено на "Служба у справах дітей".

Рішенням Сумської міської ради від 2 вересня 2011 року № 745-МР затверджено  Положення про службу у справах дітей Сумської міської ради у новій редакції.

Служба у справах дітей Сумської міської ради є виконавчим органом міської ради, на яку покладається організація, координація та контроль діяльності щодо здійснення соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед дітей, в тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба утворюється міською радою, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради та міському голові.

На обліку в службі перебуває 273 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 210 дітей знаходяться під опікою;

В місті функціонує 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 12 дітей та 16 прийомних сімей, до яких влаштовано 28 дітей.

На обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах перебуває 49 дітей.

До сімейних форм виховання влаштовано 89% дітей, які перебувають на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у службі у справах дітей Сумської міської ради.

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду
Шлях усиновлювача

 • Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.
 • Збір документів.
 • Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.
 • Обстеження представником служби у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
 • Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
 • Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
 • Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
 • Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
 • Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.
 • Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 • Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.
 • Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
 • Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
 • Передача дитини усиновлювачам.
 • Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім'ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому - однин раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).

 

СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЧИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Порядок створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу передбачений Сімейним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перелік документів необхідних для встановлення опіки (піклування) над дитиною
Відповідно до пункту 40 Порядку провадження органами піки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву;
 • копію паспорта;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5 Порядку;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Надання консультацій та прийом документів для встановлення опіки (піклування) здійснюється спеціалістами служби у справах дітей щосереди з 08:00 до 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 214

Інформація про хід виконання рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2012року № 1893-МР «Про міську Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2013-2016 роки»
З метою забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, у місті діє цільова програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини.
Конвенцією ООН про права дитини визначається право дитини на користування найбільш досконалими послугами система охорони здоров’я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров’я.
З вересня 2010 року на базі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» працює «Клініка, дружня до молоді».
Загальна кількість звернень в КДМ за 2015рік - 2569, в тому числі: первинних – 772(584 дівчат, 188 юнаків), що складає 31,1 %, повторних – 1779(437юнаків, 1360 дівчат). До психолога - 617 звернень, до педіатра – 362, до лікаря акушер-гінеколога – 1042, до лікаря-дерматовенеролога – 312, до уролога – 215. Звернень за «Телефоном довіри» - 10, під соціальним супроводом осіб не перебувало.
Основні напрямки роботи «Клініка, дружня до молоді» інформаційно-просвітницький, профілактичний та лікувально – діагностичний виконуються в повному обсязі. Зниження кількості звернень в порівнянні з 2014 роком пояснюється відсутністю лікаря-гінеколога понад 4 місяці, курсами терміном 1 місяць двох лікарів (педіатра та дерматовенеролога). Як позитивний показник, слід відмітити, що зросла кількість повторних звернень з 69,9% до 67,2%, що є індикатором роботи «Клінік, дружніх до молоді».Збільшилась кількість звернень з приводу захворювань з 43,53% до 48,03%, що свідчить про достатній рівень профілактичної роботи. В структурі звернень з приводу захворювань 26,09% з приводу репродуктивної сфери, 10,94% - хвороби шкіри, 2,22% - інші хвороби.
За гендерним показником як при первинних, так і повторних зверненнях переважають дівчата (75,68%).
У структурі відвідувачів переважає молодь віком 18-24 роки (56,56%). Звернення жителів міста Суми складає 80,03%, сільські за місцем проживання – 19,97%.
Переважна більшість юнаків та дівчат звернулись до фахівців клініки без направлень, самозверненням – 81,82% , збільшився процент направлення спеціалістами навчальних закладів з 9,55% в 2014 до 9,73%, що свідчить про довіру педагогів до «Клініки, дружньої до молоді». Також зросла кількість направлених клієнтів від Центру соціальних служб, що свідчить, про налагоджену співпрацю.
Протягом року фахівцями проводилась робота по добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ (ДКТ). Охоплено – 127 осіб, з них 25 до 18 років.

Загальна інформація
Органом опіки і піклування є виконавчий комітет Сумської міської ради.
При органі опіки та піклування 02.02.2010 створено Комісію з питань захисту прав дитини, яка має дорадчі функції.
Комісія з питань захисту прав дитини у межах своєї компетенції приймає рішення, яке формалізується і є підставою для прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування.
Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та у своїй роботі керується:

 • Конвенцією ООН про права дитини;
 • Конституцією України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Сімейним кодексом України;
 • Житловим кодексом України;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»;
 • Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 • Законом України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту  дітей–сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування»;
 • Законом України «Про соціальні послуги»;
 • Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
 • Законом України «Про освіту»;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • іншими нормативно-правовими актами.

Національна дитяча «гаряча» лінія

228.1