007.jpg

Кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради

 

  01.01.09 01.01.10 01.01.11
Всього: 16347 16409 16375
загальна черга 10786 10872 11140
особи, які користуються правом першочергового надання житла 3763 3765 3518
особи, які користуються правом позачергового надання житла 1798 1772 1717

 

 Кількість громадян, які перебувають на кооперативному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради

 

  01.01.09 01.01.10 01.01.11
Всього: 13180 10114 10131
загальна черга 7972 5487 5503
особи, які користуються правом першочергового надання житла 3701 3714 3715
особи, які користуються правом позачергового надання житла 1088 913 913

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1037 від 23 вересня 2009 року затверджений перелік об’єктів житлового будівництва, в яких Державна іпотечна установа придбаває квартири для забезпечення житлом громадян, що відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до Порядку розподілу квартир, що придбані Державною іпотечною установою, виконавчим комітетом міської ради 60% придбаного житла розподілялось на відповідній території на осіб, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті, 40% придбаного житла - державним органам, перелік яких чітко передбачений даним Порядком.

Порядок розподілу зазначеного житла здійснювався у порядку черговості, згідно вимогам постанови Кабінетів Міністрів України № 1037 від 23.09.09 та внесенними змінами до «Порядку розподілу квартир, що придбані Державною іпотечною установою» № 1300 від 18 листопада 2009 р. Було видано ордерів на 150 квартир.

 

Кількість наданих житлових приміщень особам, які перебували на державній черзі

 

  2009 рік 2010 рік
Всього: 31 74
загальна черга 3 7
особи, які користуються правом першочергового надання житла 10 31
особи, які користуються правом позачергового надання житла 18 36

 

Переважно, квартири надавалися підприємствами, установами та організаціями міста своїм працівникам за рахунок власних коштів. Причиною зменшення кількості наданих житлових приміщень є те, що впродовж багатьох років не здійснюється будівництво житла за рахунок коштів міського бюджету, а звільненого житлового фонду немає, у зв’язку з чинністю Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

За 2010 рік на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради управлінням було подано 72 проекта рішень, серед яких рішення «Про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов», «Про обмін житлових приміщень», «Про надання звільнених житлових приміщень», «Про надання новозбудованих житлових приміщень», «Про службові житлові приміщення», «Про визнання громадян наймачами житлових приміщень», «Про житлово-будівельні кооперативи» та інші рішення з питань, вирішення яких належить до компетенції управління. Для порівняння за 2009 рік – 75 проектів рішень, 2008 рік - 62 проекти рішень, 2007 рік - 81 проект рішень.

Одним з невід’ємних напрямків роботи управління є оформлення документів по приватизації житлових приміщень за наймачами квартир, які виявили бажання стати власниками цих житлових приміщень.

 

Інформація про приватизоване житло у м.Суми

Показники 2009 рік 2010 рік
Приватизовано квартир з видачею свідоцтв про право власності на житло 2019 758
Виписано платіжних доручень на відкриття депозитних рахунків на житлові чеки 6008 2097
Видано дублікатів свідоцтв про право власності на житло у зв’язку із втратою громадянами оригіналів 49 38