Print
Hits: 9088

Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Право на таку службу мають громадяни, виконання військового обовʼязку яких суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Не направляються на альтернативну службу особи, які звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку.

Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби і становить 27 місяців, а для осіб, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр – 18 місяців. Місцем проходження служби є підприємства державної або комунальної форми власності, діяльність яких у першу чергу повʼязана із соціальним захистом населення, охороною здоровʼя, захистом довкілля, будівництвом та житлово-комунальним господарством.

Трудові відносини між громадянами, які проходять альтернативну службу, та підприємствами регулюються законодавством про працю з урахуванням відповідних положень Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

У Сумах діє міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби, яку очолює заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ. Робота комісії спрямована на забезпечення реалізації прав громадян на альтернативну службу, передбачених статтею 35 Конституції України.

Для направлення на альтернативну службу необхідно не пізніше ніж за два календарні місяці до початку періоду призову на строкову військову службу звернутися з письмовою заявою та документами, що підтверджують істинність релігійних переконань, паспортом, копією документа про освіту, довідкою про склад сім’ї, довідкою з місця роботи або навчання, до комісії (вул. Харківська, 35, каб. 212, тел. 60–44–48).

Комісія здійснює лише контроль за організацією альтернативної служби, а контроль за додержанням на підприємствах законодавства про працю під час проходження альтернативної служби виконується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Представником такого органу в місті є управління Держпраці у Сумській області (вул. Горького, 28Б, тел. 22–55–02, 60–70–76, 60–70–66).