004.jpg

Соціальна інтеграція відіграє важливу роль у соціальній реабілітації осіб з інвалідністю тому, що це процес залучення осіб з інвалідністю в суспільство як повноправних його членів, які беруть активну участь у всіх сферах життєдіяльності. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю - це комплекс державних та суспільних заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для соціальної інтеграції людини з інвалідністю в суспільство. Метою соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу, забезпечення соціальної адаптації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності.

Складовими соціальної реабілітації осіб з інвалідністю є медична, фізична, професійна, технічна, психологічна й інші види реабілітації, що спрямовані на подолання відчуття соціальної неповноцінності, зміцнення віри у свої можливості, зменшення зосередженості на своїх проблемах. Неодмінною умовою соціальної реабілітації є культурна самоактуалізація особистості, її активна робота над своєю соціальною досконалістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, її результати залежать від активності самої особистості.
Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю - це складний процес, що потребує переорієнтації, і насамперед - у напрямі розробки методології і методики соціально-педагогічної та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого підходу викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до людей з інвалідністю, які потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної підтримки і заходів реабілітації (медичної, професійної, соціально-побутової), а й належних умов для актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленні.
Працівники реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень - Центр «Сприяння» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» (далі – громадська організація «Феліцитас») регулюються актами найвищих законодавчих органів створюючи для людей з інвалідністю рівні можливості, для забезпечення доступної освіти, культурної діяльності, соціально-культурної реабілітації.
З 2014 року громадська організація «Феліцитас» приймає участь в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету. В 2019 році громадська організація «Феліцитас» отримала фінансову підтримку з міського бюджету на виконання програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації, абілітації та транспортування особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» та змогла реалізувати всі цілі і завдання, які ставила перед собою.
Цільова аудиторія програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації, абілітації та транспортування особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» - особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які проживають в територіальних межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади: 22 особи на базі реабілітаційної установи та 12 осіб в домашніх умовах. Метою програми є надання денного догляду особам з інтелектуальною недостатністю на базі реабілітаційної установи, а також проведення соціальної реабілітації на базі реабілітаційної установи та в домашніх умовах. Завданням програми є забезпечення денного догляду осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в умовах реабілітаційної установи; забезпечення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в умовах реабілітаційної установи; забезпечення соціальної реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в умовах їх проживання.
Послуги, які надаються в Центрі «Сприяння»: денний догляд; психолого-педагогічна реабілітація; соціальна та побутова реабілітація; працетерапія; арт-терапія; консультування; транспортування; реабілітація на дому; юридична допомога.

Важливу роль в роботі установи відіграє реабілітаційний процес, який включає в себе соціальну, педагогічну, психологічну реабілітацію. Ефективність всіх видів реабілітації відчутна тоді, коли вона здійснюється комплексно. Для здійснення комплексної реабілітації в установі створена команда фахівців: практичний психолог; вчитель-дефектолог; вчитель-логопед, асистент-вчителя, вихователь соціальний; асистент вихователя соціального; медична сестра. Весь педагогічний колектив установи залучений до реалізації завдань комплексної реабілітації: діагностичні, виховні, розвивальні, корекційно-реабілітаційні, профілактичні. Комплексна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуального плану, який розробляється спеціалістами установи на основі індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.
Для досягнення високої ефективності реабілітаційної роботи спеціалісти установи використовують різні форми реабілітації, інноваційні технології, інтерактивні методи. Колектив установи вдосконалює свій досвід роботи шляхом участі у різноманітних семінарах, конференціях, тренінгах в. м. Суми, Київ, Ужгород.
У 2019 році в установі були проведені такі заходи: Різдво, Масляна, Свято 8-го березня, День захисту дітей, 1-е вересня, Свято врожаю, День толерантності, Свято добра та милосердя, Святого Миколая, Свято Нового року, дні народження відвідувачів, ляльковий театр.
Також діє волонтерська програма – залучення молодих осіб до праці з неповносправними особами та безпосереднє спілкування з ними. Вже шість років поспіль установа співпрацює зі студентами кафедри корекційної та інклюзивної освіти СДПУ ім.А.С.Макаренка та студентами кафедри соціальної роботи СумДУ. Студенти щотижня беруть активну участь в роботі Центру, працюючи з вихованцями, спілкуючись з ними, даруючи позитивні емоції, нові враження, допомагають педагогам у підготовці до занять (виготовляють необхідні дидактичні матеріали, відшукують необхідні розвиваючі ігри, вірші, пісні та ін.).
Щорічно проводиться благодійна акція «Разом зробимо більше!» до Міжнародного дня людей з інвалідністюта Дня святого Миколая на базі СДПУ ім.А.С.Макаренка.

Педагоги установи тісно співпрацюють з батьками осіб з інвалідністю. Батьки приймають активну участь в житті установи, вони займаються зі своїми дітьми вдома, виконують домашні завдання. Також установа співпрацює з іншими установами: КУ «Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс: ЗОШ 1 ступеня - ДНЗ № 34»; відділенням денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»
В установі постійно проводиться робота по залученню спонсорської допомоги від установ та організацій міста, приватних підприємств та підприємців, церков: благодійний фонд «Технологія», «Церква Різдва», патрульна поліція м.Суми, ТОВ «Спринтер-Суми», Круг Підтримки «Суми-допомога». Дуже приємно, що в наш нелегкий час живуть такі люди, які готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисно, доброзичливо та від щирого серця.