Print
Hits: 1351

Відповідно до абзацу 8 пункту 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (надалі – Положення) передбачено, що після закінчення терміну отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення (надалі – департамент) самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарства, які отримували субсидію у попередньому періоді, крім тих хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для цього департамент збирає необхідну інформацію у порядку, передбаченому пунктом 13 Положення, без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймається рішення про призначення (непризначення) субсидії.

 У разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладання договору.