005.jpg

Статтею 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено обов’язок пенсіонерів повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, зокрема, про працевлаштування, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014р. №13-1) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005р. за №1566/11846, визначено, що у разі працевлаштування після призначення пенсії, особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування, вид зайнятості (укладання трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи-підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням. При цьому, особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору). У разі звільнення особа повідомляє відповідний орган Пенсійного фонду про дату звільнення також шляхом подання заяви.
Після отримання у встановленому порядку всіх необхідних відомостей про Ваше працевлаштування та звільнення, розмір Вашої пенсійної виплати буде визначено згідно із законодавством.