0012.jpg

В місті Суми проживає майже 3 тисячі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 368 дітей. 4 дитини мають інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою.

Питома вага учасників ліквідації наслідків аварії у загальній чисельності постраждалих становить 61 %.

Серед інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, 69 % - безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Управлінням соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – управління) призначаються та виплачуються постраждалим різні види допомог та компенсацій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на виплати яких в 2015 році передбачено 6457,8 тис. грн. На сьогодні виплата щомісячної компенсації на продукти харчування проведена по березень 2015 року. Борги із виплати компенсацій відсутні.

Благодійна Організація «Чорнобильська лікарняна каса», здійснюючи благодійну діяльність в інтересах суспільства, зокрема, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ставить перед собою завдання, основними серед яких є:

  • сприяння, на благодійних засадах, покращенню рівня соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • сприяння організації безкоштовного, на благодійних засадах, забезпечення чорнобильців ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами, технічними засобами реабілітації тощо, а також безкоштовного, на благодійних засадах, проведення необхідних чорнобильцям медичних операцій, досліджень, діагностик, аналізів та інших лікувальних заходів;
  • сприяння, на благодійних засадах, в організації допомоги медичним закладам, які надають відповідну допомогу чорнобильцям, у забезпеченні їх лікувальними препаратами, медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
  • сприяння, на благодійних засадах, розвитку сучасних технологій та методів лікування хворих, а також цільових програм, спрямованих на вдосконалення охорони здоров’я;
  • створення цільових, на благодійних засадах, фондів підтримки різних альтернативних програм;
  • участь у розробці та реалізації міжнародних програм з використанням міжнародних контактів;
  • об’єднання зусиль нашої Організації, медичних центрів та медичних установ, інших підприємств, установ, організацій, ЗМІ задля практичного втілення в життя заходів для покращення рівня соціального забезпечення чорнобильців.

Як саме здійснюється отримання автомобіля

Право на забезпечення транспортним засобом мають члени нашої організації з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі, які є інвалідами I та II груп, незалежно від медичних показань. Для того, щоб мати змогу отримати автомобіль, інваліди, місце проживання яких зареєстроване в Україні в установленому законодавством порядку, мають стати на облік у відповідній державній установі управління соціального захисту. Якщо інвалід перебуває в черзі на авто, він може з-за кордону отримати дарчий автомобіль. У такому випадку держава бере на себе розмитнення, тобто надає пільги щодо сплати митних зборів. За бажанням інвалідів управління соціального захисту може забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою. Згідно з чинним законодавством, гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування. Для забезпечення автомобілями інваліди (діти-інваліди) беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку. Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, видається безоплатно незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі.Такі автомобілі отримуються без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Однак, після смерті інваліда автомобіль, яким він користувався менше 10 років, може бути переданий у власність одному із членів сім’ї. Для цього потрібне відповідне рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та сплата мита за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля. Або без такої сплати, якщо інвалід користувався автомобілем більше 10 років. Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, після смерті інваліда залишається у користуванні його сім’ї, якщо в ній є інвалід, який: має підстави для забезпечення автомобілем; проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації; не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через Головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.