001.jpg

Постановою від 13 вересня 2017 року № 689 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» урядом в черговий раз внесено зміни, що стосуються порядку призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та порядку здійснення контролю.
Прийнятою постановою передбачено:

  • розширення кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги (раніше вона не призначалася у разі, якщо у будь-кого з членів сім’ї на депозитному рахунку був вклад, сума якого перевищувала 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, відтепер розмір можливого депозиту підвищено до 25- кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тож громадяни, яким було відмовлено в призначенні допомоги за наявності депозиту, розмір якого не перевищує 40 600 грн. мають право повторно подати заяву на її призначення );
  • підвищення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (надалі- грошова допомога), яка призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів у таких розмірах:

Категорії громадян

Розмір допомоги

 з 13.09.2017

Розмір допомоги

 з 01.12.2017

Для працездатних осіб

442,00 грн.

442,00 грн.

Для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти)

884,00 грн.

884,00 грн.

Для осіб з інвалідністю І групи та дітей інвалідів (130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1705,60 грн.

1784,90 грн.

Для осіб з інвалідністю ІІ групи (115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1508,80 грн.

1578,95 грн.

Для осіб з інвалідністю ІІІ групи (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

1312,00 грн.

1373,00 грн.

  • підвищення граничного розміру загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять особи з інвалідністю до 3 400 гривень (раніше розмір допомоги не перевищував 2 400 грн.);
  • можливість проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не тільки через ПАТ "Ощадбанк", але й через мережі будь-яких банків, які знаходяться чи здійснюють свою діяльність на підконтрольній українській владі території;
  • спрощення порядку контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям ВПО:
Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється шляхом відвідування не рідше ніж одного разу на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Якщо в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”, чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Крім того, чергова перевірка не проводиться стосовно:

  • внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);
  • військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції.