0012.jpg

У 2019 році Урядом запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Для реалізації права дитини з інвалідністю, мешканця м. Суми, на отримання реабілітаційних заходів один із батьків дитини чи її законний представник подає до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
- паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (в якій обов’язково визначено обсяг, термін проведення, місце проведення реабілітаційних заходів та ступінь обмеження дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП (п.13 ІПР);
- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).
При зверненні до департаменту один із батьків дитини чи її законний представник також надає копію та оригінал:
- паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
- документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Департамент здійснює перевірку наявності документів, поданих відповідно до Порядку, забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів та ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами.
Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно, а також в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.
Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.
Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня. Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.
Перелік установ, що надають реабілітаційні заходи формується Фондом соціального захисту інвалідів та розміщений на сайті Міністерства соціальної політики України.
Станом на 20.05.2019 до департаменту звернулось 7 законних представників дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП щодо направлення дитини до реабілітаційної установи, одна з яких вже проходить реабілітацію в ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна».
Батьків або законних представників даної категорії дітей з інвалідністю запрошуємо звертатись до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., каб. № 124.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я формується Фондом соціального захисту інвалідів та розміщується на веб-сторінці Фонду соціального захисту інвалідів ispf.gov.ua у розділі – „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП”- „Перелік реабілітаційний установ, закладів охорони здоров'я”