001.jpg

Управління соціального захисту населення Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями (надалі - інститутами громадянського суспільства), для виконання (реалізації) яких у 2016 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства та на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148 – МР.

 Конкурс проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.06.2012 № 302 «Про Порядок проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету» (зі змінами) та наказу начальника управління соціального захисту населення Сумської міської ради від 04.01.2016 № 6 - О «Про оголошення та організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2016 році».

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціальних проблем шляхом задоволення потреб територіальної громади міста Суми у послугах із денного догляду за особами, які мають інтелектуальну недостатність, зокрема дітей – інвалідів та інвалідів з дитинства (далі – клієнти).

До участі у конкурсі допускаються програми (проекти, заходи), подані інститутами громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1. Денний догляд клієнтів:

 • забезпечення умов для денного перебування клієнтів на базі інституту громадянського суспільства або обслуговування клієнтів в домашніх умовах;
 • забезпечення клієнтів харчуванням;
 • допомога клієнтам у самообслуговуванні (дотриманні особистої гігієни, рухового режиму, прийому ліків, годування);
 • спостереження за станом здоров’я клієнтів;
 • навчання, формування та підтримка навичок самообслуговування клієнтів;
 • психологічна підтримка клієнтів;
 • надання клієнтам інформації з питань соціального захисту населення.

2. Соціальна реабілітація клієнтів:

 • арт-терапія клієнтів;
 • організація для клієнтів денної зайнятості, дозвілля, спортивно – оздоровчої, технічної та художньої діяльності, праце терапії (сприяння у читанні книг, журналів, газет тощо; допомога у написанні й прочитанні листів; допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор тощо);
 • навчання, формування, розвиток та підтримка у клієнтів соціально – побутових навичок (самообслуговування, комунікація, позитивна поведінка, користування грошима, орієнтування тощо);
 • надання клієнтам інформації з питань соціального захисту населення;
 • надання безоплатної правової допомоги та представництво інтересів клієнта.

3. Абілітація клієнтів:

 • проведення психологічного консультування та психолого – педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожного клієнта;
 • допомога клієнтам у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • сприяння наданню медичної допомоги, медичного обстеження.

4. Транспортування клієнтів до інституту громадянського суспільства, до дому та до іншого можливого місця надання соціальних послуг.

Індивідуальний план щодо реалізації програми (проекту, заходу) відносно кожного клієнта має передбачати оцінювання індивідуальних потреб клієнта.

Інститути громадянського суспільства можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 • соціальна реабілітація клієнтів;
 • надання соціальної допомоги й різноманітних соціальних послуг;
 • здійснення соціального супроводу/патронажу клієнтів;
 • інформаційні заходи (організація навчання та просвіти, довідкові послуги, розроблення та розповсюдження рекламно – інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг, розробка методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій).

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але бажано не обмежуватись їх переліком.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичних партій;
 • не передбачають міського рівня виконання (реалізації).

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на 2016 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі становить 475 000 грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75 відсотків вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 відсотків або більше необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі, як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і містити:

 • а) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу - оригінал і дві копії (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції); (Зразок заяви)
 • б) виписку з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) учасника конкурсу, завірену в установленому порядку;
 • в) копію рішення органу державної податкової служби про включення учасника конкурсу до Реєстру неприбуткових установ та організацій (форма 4 - ОПП) (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);
 • г) копію податкового звіту учасника конкурсу за попередні два роки – оригінал і дві копії (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);
 • д) опис програми (проекту, заходу) за формою, що затверджена організатором конкурсу - оригінал і дві копії (Форма опису програми);
 • е) листи – підтвердження від інших суб’єктів, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу) (у разі наявності) – оригінал і дві копії;
 • є) інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід реалізації проектів протягом двох останніх років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування; джерела фінансування організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення – оригінал і дві копії;
 • ж) рішення керівного органу учасника конкурсу про затвердження програми (проекту, заходу), скріплене печаткою;
 • з) рекомендацію від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, творчих спілок, установ або відповідних фахівців з проблем, на розв’язання яких спрямовано програму (проект, захід);
 • и) довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси учасника конкурсу під час проведення конкурсу (за необхідності).

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на СD диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція подається особисто уповноваженим представником інституту громадянського суспільства або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсної пропозиції визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля. Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 11 січня 2016 року по 10 лютого 2016 року включно, щоденно, крім суботи, неділі за адресою управління соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., каб. № 125, понеділок – четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва з 12-00 до 13-00.

Переможці конкурсу будуть визначені до 20.02.2016.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, у разі, коли:

 1. документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;
 2. інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку або був зареєстрований пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу;
 3. інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
 4. інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 5. конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог до конкурсної пропозиції;
 6. програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців міста Суми;
 7. передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
 8. установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;
 9. інститут громадянського суспільства не зареєстрований в місті Суми;
 10. програма (проект, захід) була визнана переможцем і фінансувалася за рахунок міського бюджету у попередніх роках, крім програм (проектів, заходів), поданих громадськими організаціями інвалідів;
 11. програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Якщо до участі в конкурсі буде допущено лише одну конкурсну пропозицію, конкурсна комісія може прийняти рішення про проведення другого етапу конкурсу або про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Якщо до участі в конкурсі не допущено жодної конкурсної пропозиції, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Строк, на який продовжується подання конкурсних пропозицій не може перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення. За умови виникнення зазначених обставин, строки проведення конкурсу змінюються відповідно до строків продовження подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 10 балів за такими критеріями:

 1. відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;
 2. очікувана результативність програми (проекту, заходу);
 3. ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);
 4. повнота охоплення цільової аудиторії;
 5. інноваційність;
 6. рівень кадрового (керівник, спеціаліст, бухгалтер) та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері;
 7. спроможність інституту громадянського суспільства продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

За необхідності отримання додаткової інформації можна звертатись до Сєдих О.Д., секретаря конкурсної комісії, щоденно, крім суботи, неділі за адресою управління соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., каб. № 125, понеділок – четвер з 8-00 до 17-15, п’ятниця з 8-00 до 16-00, перерва з 12-00 до 13-00, тел. 60-44-98.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на Муніципальному інформаційному порталі.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Для оцінення спроможності та доцільності своєї участі у конкурсі рекомендуємо ознайомитись із зразком договору, який буде укладено із переможцем конкурсу.