003.jpg

Засідання комісії з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ

24.06.2021 о 13:00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб .59

Порядок денний:

1.1. Про осіб, які подали заяви на отримання цільової грошової компенсації для набуття/заміни житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ; відповідність поданих ними документів вимогам, визначеним Положенням про умови та порядок надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ, затвердженим рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.01.2021 № 7 (далі - Положення); про наявність/відсутність у таких осіб права на отримання цільової грошової компенсації відповідно до пунктів 1.2, 1.7 Положення.

1.2. Про обсяг фінансування Цільової програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на 2021-2023 роки, передбаченого на 2021 рік відповідно до рішення Сумської міської ради від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік».

Доповідач: головний спеціаліст відділу комплексних правових завдань та аналізу правового управління Сабодаж Д.А.

  1. Про обставини, з’ясування яких є обов’язковим при прийнятті рішення про визначення права осіб з інвалідністю на отримання грошової компенсації: чи проживають особи з інвалідністю фактично у територіальних межах Сумської міської територіальної громади; чи використали особи з інвалідністю право на проведення за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади реконструкції квартири та/або чи отримували вони матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для проведення реконструкції квартири, в якій мешкають.

Доповідач: заступник начальника управління у справах осіб з інвалідністю та соціального обслуговування громадян департаменту соціального захисту населення - начальник відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами громадянського суспільства Литвиненко В.А.

  1. Нарахування кожній особі з інвалідністю, яка подала заяву, балів по встановленим критеріям відповідно до Положення; визначення рейтингового списку осіб, які можуть отримати у поточному бюджетному році грошову компенсацію, та переліку осіб, які можуть реалізувати своє право на отримання грошової компенсації за рахунок економії, що виникла з об’єктивних причин.