003.jpg

Громадяни, які зареєстровані або постійно проживають на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею, мають право на допомогу.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, що становить:

 • з 01.01.2022 – 2393,00 грн.,
 • з 01.07.2022 -2508,00 грн.,
 • з 01.12.2022 -2589,00 грн.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються:

 • чоловік, дружина;
 • рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб;
 • діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;
 • неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками;
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї не включаються особи, визнані особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для оформлення грошової допомоги на догляд особою необхідно надати такі документи:

 • заяву та декларацію про доходи та майно за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • документ, що посвідчує особу;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду, за яким здійснюється догляд;
 • довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;
 • копію трудової книжки (для непрацюючих).

Допомога може призначатися на 6 місяців або на строк, що зазначається у висновку лікарської комісії медичного закладу, або на 12 місяців, у разі, якщо особа, що здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером, і виплачується щомісяця.

Виплата допомоги на догляд припиняється, якщо:

 • cталися зміни в складі сім’ї в зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
 • особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Важливо пам’ятати, що у разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані в 10-денний строк повідомити департамент про зміни. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

Довідкова інформація з питань призначення допомоги надається працівниками департаменту за телефонами 788-888, 787-116, 787-124, 050-407-81-99.