004.jpg

Право на державну соціальну допомогу мають:

  • громадяни України,
  • іноземці та особи без громадянства,
  • особи, яким надано статус біженця

які мають інвалідність і не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та постійно проживають на території України.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення на весь час інвалідності, якщо ж звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності - то з дня визнання особи медико-соціальною експертною комісією особою з інвалідністю.

Розмір зазначеної допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • особам з інвалідністю I групи - 100 % ( з 01.12 2022 − 2093,00 грн.);
  • особам з інвалідністю II групи - 80 % + адресна допомога ( з 01.12 2022 − 2093,00 грн.);
  • особам з інвалідністю III групи - 60 % + адресна допомога ( з 01.12 2022 − 2093,00 грн.).

Документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги:

  • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (картка платника податків)) https://dszn.smr.gov.ua/blanki-zayavi-ta-deklaratsiyi.../;
  • декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики https://dszn.smr.gov.ua/blanki-zayavi-ta-deklaratsiyi.../;
  • копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
  • копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна).

Іформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

За більш детальною інформацією можна звернутися за номером: 788-888, 787-123, (050)4078199, (050)4078002.