006.jpg

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, призначається відповідно до ПКМУ від 02.08.2000 № 1192.

Допомога призначається на 6 місяців. У разі коли особа, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Розмір допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (з 1 січня 2023 року ‒ 2 589 гривень).

Документи для призначення допомоги:

  • заява за встановленою формою;
  • документ, що посвідчує особу;
  • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). У разі звернення за допомогою протягом січня 2023 року, середньомісячний сукупний дохід враховується за IІ та ІІІ квартали 2022 року, тобто із квітня по вересень 2022 року;
  • висновок ЛКК медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності;
  • копія довідки до акта огляду МСЕК, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються:

  • чоловік, дружина;
  • рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;
  • неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I чи II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;
  • жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім'ї не включаються особи, визнані особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Детальну інформацію з даного питання можна отримати за телефонами: 788-888, 787-123, (050)4078199, (050)4078002.