002.jpg

З метою задоволення у 2018 році потреб територіальної громади міста Суми у послугах із денного догляду за особами, які мають інтелектуальну недостатність, департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради організовано проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких у 2018 році буде надаватися фінансова підтримка з міського бюджету (далі – конкурс).

Конкурс проведено трьома етапами.

Перший етап конкурсу відбувся 12 травня 2017 року, під час якого членами конкурсної комісії була проведена індивідуальна оцінка конкурсної пропозиції - програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», наданої громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» (далі – конкурсна пропозиція), і визначено, що конкурсна пропозиція, відповідає встановленим критеріям. Також було прийняте рішення про участь вищевказаної конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу і проведенні відкритого її захисту.

19 травня 2017 року були проведені одразу два етапи конкурсу: другий, під час якого головою громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» Сапожніковим С.В. і директором Центру «Сприяння» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» Ушкал Т.О. був проведений відкритий захист конкурсної пропозиції, і третій, у ході якого члени конкурсної комісії індивідуально оцінили конкурсну пропозицію за визначеними критеріями.

Згідно з результатами оцінювання, членами конкурсної комісії максимально були оцінені такі показники, як: відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням; реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); повнота охоплення цільової аудиторії; рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід діяльності у відповідній сфері.

Найнижчу оцінку отримав показник «Наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів», оскільки, за словами голови громадської організації, лише завдяки підтримці місцевої влади і залученню коштів місцевого бюджету громадській організації «Феліцитас» вдалося досягти таких вагомих результатів у сфері надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Рейтинг конкурсних пропозицій