0010.jpg

Департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради постійно проводиться робота, спрямована на забезпечення контролю за виконанням громадською організацією «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», яка була визнана переможцем конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких буде надаватись фінансова підтримка з міського бюджету в 2017 році (далі – програма), та цільовим використанням бюджетних коштів.


З цією метою в установленому порядку проведено щоквартальний моніторинг впровадження програми за період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2017 року. Звіт за результатами щоквартального моніторингу впровадження програми (реалізації проекту, заходу затверджено на засіданні конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких буде надаватись фінансова підтримка з міського бюджету у 2017 році.
За результатами проведеного моніторингу протягом І півріччя 2017 року усі передбачені програмою завдання були виконані у повному обсязі. Необхідні соціальні послуги були надані 32 особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (що становить 100 % від цільової аудиторії), у тому числі: 21 особі з інвалідністю – на базі реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок – центру «Сприяння», 11 особам з інвалідністю – у домашніх умовах.
При цьому загальна сума коштів, фактично витрачених на впровадження програми протягом січня - червня 2017 року, склала 510561,19 грн., що становить 49,8 % від загального кошторису програми, з них: за рахунок фінансування з міського бюджету – 364025,56 грн. (або 71,3 % загальної суми), власний внесок громадської організації – 146535,63 грн. (або 28,7 %).
Нагадаємо, що метою вищезазначеної програми є надання денного догляду особам з інтелектуальною недостатністю на базі реабілітаційної установи, а також проведення соціальної реабілітації на базі реабілітаційної установи та в домашніх умовах, абілітації та транспортування осіб до інституту громадянського суспільства, додому та до іншого можливого місця надання соціальних послуг.
У зв'язку з цим основними завданнями програми визначені:
1) забезпечення денного догляду особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в умовах реабілітаційної установи;
2) забезпечення соціальної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в умовах реабілітаційної установи та в умовах їх проживання;
3) забезпечення абілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;
4) забезпечення транспортування осіб до інституту громадянського суспільства, додому там до іншого можливого місця надання соціальних послуг;
5) забезпечення інформаційними заходами (організація навчання та просвіти, розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг, розробка методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, акцій).

 

Звіт за результатами щоквартального моніторингу

Витяг з протоколу