002.jpg

Для безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт слід дотримуватися відповідних вимог правил, які затверджені українським законодавством в сфері безпеки та охорони праці.

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 січня 2015 року № 21, поширюються на всіх суб’єктів господарювання (роботодавців та працівників) незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які в процесі своєї діяльності виконують:

• вантажно-розвантажувальні роботи;
• навантаження (розвантаження);
• вивантаження.

1. Організація безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Для організації безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві, роботодавцеві потрібно дотримуватися наступних вимог:

• створити службу охорони праці (відповідно до вимог законодавства);
• організувати опрацювання і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві;
• розробити та затвердити інструкції з охорони праці; забезпечити проведення попереднього та періодичних медичних оглядів; розробити і затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою;
• організовувати проведення атестації робочих місць за умовами праці;
• одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
• забезпечити працівників спецодягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ.

Вантажно-розвантажувальні роботи можна виконувати на підприємстві у випадку дотримання й інших вимог щодо безпеки та охорони праці:

• розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог законодавства;
• забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок;
• піднімання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, що встановлені нормативними документами;
• забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених законодавством;
• підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;
• засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимогам законодавств, працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ. Не допускаються до роботи працівники без відповідних ЗІЗ;
• навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

2. Вимоги щодо створення безпечних умов праці.

Створення безпечних умов праці при вантажно-розвантажувальних роботах відбувається з урахування наступних вимог Правил:

• роботодавець повинен забезпечити відповідний санітарно-гігієнічний стан виробничих приміщень;
• під час організації та ведення технологічних процесів, пов’язаних із застосуванням шкідливих речовин, необхідно дотримуватися правил, що затверджені нормативними актами з цього питання;
• необхідно створити відповідний мікроклімат у виробничих приміщеннях;
• природне та штучне освітлення на робочих місцях повинно відповідати вимогам законодавства; до експлуатації допускаються справне устаткування, механізми або пристрої, що відповідають вимогам безпеки;
• роботи по очищенню цистерн повинні виконувати не менше ніж три працівники, один із яких перебуває в цистерні, а двоє працівників, що спостерігають за виконанням роботи (спостерігачі), повинні перебувати поза цистерною. Між спостерігачами і працівником у цистерні повинен бути встановлений переговірний зв’язок або визначені сигнали, які передаються за допомогою страхувального каната (мотузки), що забезпечує підйом працівника нагору на його вимогу;
• навантаження (розвантаження) балонів з горючими газами, а також легкозаймистих рідин, речовин і матеріалів, здатних накопичувати на своїй поверхні заряди статичної електрики, та в спецвзутті, підбитому металевими (крім латунних) цвяхами або підковами.

3. Інші загальні вимоги охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Варто зауважити, що Правила містять вичерпний перелік вимог щодо безпеки та охорони праці при виконанні відповідних робіт:

• до місць проведення вантажно-розвантажувальних робіт, території підприємства, виробничих будівель і споруд;
• до застосування і розміщення підіймально-транспортного устаткування, механізмів, пристосувань та огороджень, організації робочих місць;
• безпеки до транспортування вантажів, до внутрішньозаводського й цехового транспорту; до транспортування вантажів колісними та гусеничними тракторами;
• до транспортування вантажів авто- і електронавантажувачами;
• до транспортування вантажів підлоговими рейковими передатними електровізками; транспортування матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на підприємствах, в організаціях поліграфічної промисловості і книжкової торгівлі.

4. Вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Окремим розділом Правил містяться вимоги щодо безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт (далі – НРР), які, в свою чергу, регламентують безпечне виконання цих робіт в різних умовах:

• вимоги безпеки до процесів проведення вантажно-розвантажувальних робіт;
• при роботі із небезпечними вантажами;
• НРР балонів зі стислими, зрідженими і розчиненими під тиском газами;
• НРР легкозаймистих рідин, речовин і матеріалів, речовин з окислювальними властивостями та органічних перекисів;
• НРР їдких і корозійних речовин;
• НРР навальних і сипучих вантажів;
• НРР тарно-штучних вантажів;
• НРР негабаритів, великовагових і довгомірних вантажів;
• НРР мінераловозів, полімеровозів, апатитовозів і содовозів;
• НРР зерна і продуктів його переробки;
• НРР круглого лісу і пиломатеріалів; вимоги безпеки під час роботи на вантажопідіймальних машинах і устаткуванні;
• вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт немеханізованим способом; роботи вантажно-розвантажувальні з авіаційними контейнерами і піддонами.

5. Вимоги до працівників, зайнятих виконанням вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.

Для керування та обслуговування стрілових самохідних кранів роботодавець повинен призначити кранівників, які мають посвідчення на право керування краном даного типу.

Керування автомобільним краном може бути доручено шоферу після його навчання та атестації в кваліфікаційній комісії. Навчання та атестація зазначених працівників проводиться в порядку, встановленому законодавством.

На кожній дільниці робіт вантажопідіймальних кранів для обв’язування, зачіплювання або підвішування вантажів роботодавець повинен призначити стропальників із числа працівників, які досягли 18 років та пройшли навчання в установленому порядку.

Відділ профілактики страхових випадків
Сумського міського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Сумській області