005.jpg

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Цільовий інструктаж з охорони праці проводять, щоб ознайомити працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами. Це ефективний механізм профілактики та недопущення травматизму в умовах виробничої діяльності.

Коли потрібен цільовий інструктаж

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж з охорони праці встановлено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Передусім йдеться про ситуації, коли потрібно ознайомити працівників з усіма видами небезпек і ризиків, які можуть виникнути при виконанні робіт. Зазвичай такі роботи не пов’язані з основною діяльністю працівника і ніколи до цього ним не виконувались. Отже, цільовий інструктаж проводять, щоб ознайомити працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами у разі: ліквідації аварії, пожежі або наслідків стихійного лиха; проведення робіт з підвищеною небезпекою, на які оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження. Він проводиться як індивідуально з окремим працівником, так і з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу залежить від виду робіт, що виконуватимуть працівники.

Хто проходить цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проходять працівники незалежно від професії і посади, якщо вони працюватимуть за нарядом-допуском, наказом або розпорядженням. Це, зокрема: працівники підприємства, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу; як на основну роботу, так і як сумісників; котрі заміщають тимчасово відсутніх працівників; працівники інших організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; студенти й учні, що проходять виробниче навчання або виробничу практику.

Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт. Це може бути начальник структурного підрозділу, майстер, виконроб або фізична особа, яка використовує найману працю. Щоб роз’яснити окремі питання програми інструктажу, можна залучати: особу, відповідальну за електрогосподарство; особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства; інженера з охорони праці; медичного працівника та ін.

Порядок проведення цільового інструктажу з охорони праці

Перед проведенням цільового інструктажу видається відповідний документ. Це може бути: наказ керівника підприємства; розпорядження (вказівка) керівника структурного підрозділу. Навчання проводять за програмами або окремими інструкціями з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони навколишнього середовища. Зазвичай цільовий інструктаж з охорони праці на підприємстві проводять у формі лекції-бесіди. Особа, яка проводить інструктаж, під час занять зачитує локальні нормативні акти й інформаційні матеріали за програмою та відповідає на запитання. Це може відбуватися або безпосередньо перед виконанням робіт або напередодні.

Завершення інструктажу

Цільовий інструктаж завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. Працівника, який відповів на запитання, показав навички безпечних методів праці та не має запитань за програмою, вважають таким, який пройшов цільовий інструктаж і допускають до самостійної роботи. Якщо працівник не пройшов цільовий інструктаж, його до самостійної роботи не допускають. При цьому повторну перевірку знань проводити заборонено. Проходження працівником інструктажу потрібно зафіксувати в журналі реєстрації інструктажів. Запис про проведення інструктажу роблять у журналі тих структурних підрозділів підприємства, працівники яких братимуть участь у роботах. Запис про передрейсовий (цільовий) інструктаж водіїв КТЗ роблять у журналі реєстрації інструктажів із безпеки руху та фіксують у дорожньому листі штампом «Інструктаж проведено», зазначають час і дату. Дорожній лист підписують особи, які провели інструктаж.

Підготовлено відділом профілактики страхових
випадків Сумським міським відділенням
управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Сумській області