0010.jpg

Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 визначено мінімальні строки зберігання документів.

Строки зберігання колективних договорів і угод, змін та доповнень до них та Реєстру зазначені в статтях 395, 406, а саме:

Номер
статті
Види документів Строк зберігання документів
в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ
395 Колективні договори, угоди (генеральна, галузеві та регіональні), зміни та доповнення до них:
а) за місцем складення
б) в інших організаціях

 

Постійно
До заміни новими

 

До ліквідації організації
До заміни новими

406 Реєстраційні журнали колективних договорів і угод 5 р. 5 р.
Після закінчення журналу

Водночас із урахуванням того, що колективний договір є основним документом підприємства, що регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, і може бути використаним для підтвердження законних прав громадян, зокрема, для нарахування пенсій, виплати різних видів матеріальної допомоги та компенсацій, гарантій і пільг та відповідно до усталеної практики зберігання таких документів, в реєструючому органі копії колективних договорів, змін та доповнень до них, а також відповідні реєстри доцільно зберігати 75 років.