Print
Hits: 1785

Атестація робочих місць за умовами працi проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, устаткування, прилади, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також їх нащадків як зараз, так i в майбутньому.

За результатом атестації визначаються заходи по покращенню шкідливих та небезпечних умов праці, шляхи регулювання взаємовідносин між роботодавцем та найманими працівниками у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у шкідливих та небезпечних умовах.

Атестацiя робочих мiсць передбачає:
- вивчення шкідливих та небезпечних факторів і причин формування несприятливих умов праці;
- санітарно-гігієнічне дослідження факторiв виробничого середовища, важкості та
напруженостi трудового процесу на робочому місці;
- комплексну оцінку факторiв виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;
- визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією;
- обгрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкiдливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інших пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах;
- визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

Період переатестації визначається у колективному договорі підприємства, але не повинен перевищувати 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.