005.jpg

Надмірне нарахування матеріального забезпечення – найпоширеніша помилка при оплаті листків непрацездатності. Вона призводить до переплати матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Причиною подібних помилок є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабміну від 26.09.2001 № 1266, а саме: неправильне визначення розрахункового періоду та/або сум заробітної плати для обчислення середньоденної заробітної плати.

Крім цього, досить часто допускаються такі помилки:
• надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного сп’яніння, або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (порушення норм частини першої ст. 23 Закону України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105);
• призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листка непрацездатності, виданого (оформленого) з порушенням встановленого порядку (порушення норм частини першої ст. 31 Закону № 1105).

Найпоширеніші порушення в оформленні листків непрацездатності:
• вказують скорочену назву підприємства та не заповнюють його адресу;
• не підкреслюють слово «первинний» або «продовження»;
• не підкреслюють причину непрацездатності;
• не вказують режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);
• виправлення в листку непрацездатності не засвідчують підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
• при тимчасовій непрацездатності понад 10 днів листок непрацездатності не засвідчують підписом завідувача відділення.

Необхідно враховувати, що у разі подання недостовірних відомостей використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду (частина третя ст. 15 Закону № 1105). Крім того, з огляду на вимоги частини п’ятої ст. 15 Закону № 1105 роботодавець несе відповідальність за:
• порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення;
• несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом;
• подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду;
• шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом.

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 % такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 % несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Водночас на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (частина шостої ст. 15 Закону № 1105).

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Сумській області