002.jpg

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області нагадує, що згідно зі ст. 169 КЗпП власник, або уповноважений ним орган, зобов’язаний за свої кошти організувати проведення:

- попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;

- щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

- визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

- виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у додатку 6 до Переліку № 246.

Роботодавець повинен перед укладанням трудового договору поінформувати працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівника. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи лише за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Неповнолітні на роботу приймаються лише після попереднього медичного огляду.

Періодичний медичний огляд (протягом трудової діяльності) дає можливість вчасно діагностувати погіршення стану здоров'я працівника та попередити не зворотні зміни в організмі.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, кратність їх проведення визначено Наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець повинен вчасно заключити/поновити договір з лікувально-профілактичним закладом на проведення періодичних медичних оглядів. При цьому відповідно до п. 2.5 Наказу № 246 роботодавець за власні кошти забезпечує організацію проведення медичного огляду, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійне захворювання та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань. Крім того, роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість/неможливість продовжувати роботу.

Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, окрім тих, які підлягають медичним оглядам відповідно до наказу МОЗ і МВС України від 05.06.2000 №124/345.

Позачергові медичні огляди роботодавець організовує за власний кошт та у випадках звернення працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я з умовами праці або за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає змогу йому виконувати трудові обов’язки.

У випадку ухилення працівника від проходження медичного огляду, роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати (ст. 46 КЗпП), а також має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Відділ профілактики страхових випадків
Сумського міського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Сумській області