004.jpg

Упродовж січня-жовтня 2020 року Сумське міське відділення надало допомоги на поховання родинам 86 застрахованих осіб, які померли у період трудової діяльності. За той же період 2019 року було профінансовано 94 допомог на поховання.

Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 грн. Загальна сума коштів, яку ФССУ направив на цей вид видатків упродовж 10 місяців 2020 року, становить 352,6 тис грн.

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання.

Зазначимо, що допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.