Print
Hits: 3497

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних із одержанням в оренду земельних ділянок із земель державної та комунальної форми власності.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених земельним законодавством.

Юридична чи фізична особа (громадянин), зацікавлені в одержанні земельної ділянки в оренду, звертаються до органу, що уповноважений на проведення земельних торгів, правовідносини з яким регулюються на договірних умовах.

Переможець земельних торгів звертається до управління земельних ресурсів Сумської міської ради для укладання договору оренди земельної ділянки.

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних з набуттям громадянами та суб’єктами господарювання права власності на будівлі (споруди) стосовно надання земельних ділянок в оренду, межі яких не визначено або в разі зміни цільового використання. 

 Особа, яка набула право власності на будівлі (споруди) звертається з клопотанням (заявою) до Сумської міської ради про вибір місця розташування земельної ділянки, що знаходиться під придбаними будівлями (спорудами).

 До клопотання (заяви) додаються документи:

 

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних із поновленням терміну користування земельними ділянками. 

 

Особа, зацікавлена у поновленні терміну користування земельною ділянкою, звертається з клопотанням (заявою) до Сумської міської ради, у якій зазначається бажаний термін продовження користування земельною ділянкою.

До клопотання (заяви) додаються документи:

 

Порядок продажу земельних ділянок громадянам та суб’єктам господарювання, на яких розташовано нерухоме майно, що перебуває у їх власності. 

 

Юридична чи фізична особа (громадянин), зацікавлені у викупі земельної ділянки, на якій розташовано нерухоме майно, що перебуває у їх власності, подають відповідну заяву до Сумської міської ради.

В заяві зазначаються:

До заяви додаються: