003.jpg

ВСТУП

Документ підготований у рамках реалізації польсько-українського проекту «Український самоврядно-громадянський стандарт».

Стратегічними завданнями Сумської міської ради та її виконавчих органів є надання якісних послуг відповідно до норм чинного законодавства та індивідуальних вимог громадян, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу.

Задля досягнення цих завдань та з метою поліпшення відносини «влада-громадянин», підвищення рівня довіри мешканців міста до влади, активізації місцевої громади Сумська міська рада укладає даний стандарт.

Під час укладання Стандарту використовувався досвід міста-побратима Сум Любліна та інших муніципалітетів Польщі, який спирається на загальноєвропейські цінності та принципи участі громади у прийнятті управлінських рішень на рівні муніципалітетів, отриманні адміністративних та інших послуг, контролю громадського суспільства за діями влади та самовдосконалення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Цим документом з метою задоволення права громади на самостійне урядування, налагодження дієвого діалогу між міською владою та громадою, забезпечення відкритості, доступності, прозорості у своїй діяльності, сприяння громадській активності та впровадження європейських стандартів місцевої демократії, встановлюються базові стандарти діяльності посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської ради за напрямками:

«влада для громади»

надання якісних адміністративних послуг, чіткість, зрозумілість, об’єктивність та публічність в ухваленні управлінських рішень, гарантія доступу до інформації, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку та покращення добробуту сумчан;

«суспільна партиципація»

підтримка громадської активності, спонукання до самоорганізації та самостійного врядування громади, сприяння діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, підтримка партнерського соціального діалогу, забезпечення можливості мешканцям брати участь у розподілі частини міського бюджету та в ухваленні управлінських рішень;

«дієва адміністрація та ефективне управління»

створення оптимальної організаційної структури міської влади, професіоналізм та компетентність працівників усіх рівнів, забезпечення кваліфікації, етики, ефективності та якості діяльності посадових осіб;

«суспільна довіра»

проведення моніторингу бажань та очікувань громади, підтримка місцевої ініціативи, суспільних інновацій, реалізація спільних проектів, забезпечення дієвого діалогу з громадою та проведення громадських консультацій.

І. ВІДНОСИНИ: ГРОМАДЯНИН – САМОВРЯДУВАННЯ

 • Відповідальність конкретного органу місцевого самоврядування

Cумська міська рада є органом, що представляє громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Виконавчими органами Сумської міської ради є її виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи, служби, інспекції та інші утворені радою виконавчі органи.

Сумська міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання.

У межах, встановлених законодавством, виконавчі органи Сумської міської ради здійснюють власні та делеговані повноваження органів виконавчої влади у сферах і галузях:

-                     соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

-                     бюджету, фінансів і цін;

-                     управління комунальною власністю;

-                     житлово-комунального господарства;

-                     побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування;

-                     транспорту і зв`язку;

-                     будівництва;

-                     освіти;

-                     охорони здоров`я;

-                     культури;

-                     фізкультури і спорту;

-                     регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

-                     соціального захисту населення;

-                     зовнішньоекономічної діяльності;

-                     оборонної діяльності;

-                     адміністративно-територіального устрою;

-                     забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;

-                     інші повноваження.

Сумська міська рада зацікавлена та сприяє у поширенні серед мешканців міста інформації про завдання та повноваження органу місцевого самоврядування.

- опис адміністративних послуг, що надаються:

Для ефективної організації процесу надання адміністративних послуг створюється перелік адмінпослуг, що надаються посадовими особами Сумської міської ради, визначається відповідним рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

Інформація про такий перелік та графік прийому громадян Центром надання адміністративних послуг розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради (http://www.smr.gov.ua) у розділі «ЦНАП» та на сторінках виконавчих органів міської ради.

Також повна інформація оприлюднюється на сайті управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (http://www.cnap.sumy.ua) з детальним описом необхідних для подачі документів по кожній адміністративній послузі та процедурою надання послуг. Офіційний сайт Сумської міської ради та ЦНАПу взаємопов’язані, з каталогу адмінпослуг на сайті міської ради ведуть прямі посилання на окремі сторінки таких послуг на сайті ЦНАПу.

Така інформація розміщується і у приміщенні Центру надання адміністративних послуг.

Процедура одержання суб’єктом звернення адміністративних послуг чітко та детально описана в Регламенті Центру надання адміністративних послуг, затвердженого рішенням Сумської міської ради.

Процедури описуються простою, зрозумілою для загалу городян мовою.

- топографія реалізації послуг і поіменний перелік посадовців, відповідальних за конкретні справи:

Опис процесу надання адміністративних послуг має конкретний характер із зазначенням: місця; режиму роботи; часу, необхідного для надання послуги і персональним визначенням посадових осіб, які відповідають за їх надання.

На всі адміністративні послуги, згідно з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги», їх власниками розроблені і затверджені інформаційні і технологічні картки.

До інформаційної картки додається форма заяви.

Інформаційні картки послуг є загальнодоступними в місцях прийому суб’єктів звернень (на інформаційних стендах), на офіційному сайті ЦНАП.

Процес надання адміністративних послуг та неадміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, описано в технологічній картці.

Оригінали інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є виконавчі органи Сумської міської ради, що надаються через ЦНАП, їх електронні версії знаходяться у відділі адміністративних послуг управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми».

Відповідальною посадовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги визначається керівник чи заступник керівника виконавчого органу міської ради, відповідального за надання адміністративної послуги, або посадова особа міської ради, уповноважена відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Відповідальні за надання адміністративних послуг посадові особи мають відповідні записи у своїх посадових інструкціях.

- прозора система внутрішнього маркування в органі влади:

Виконавчі органи Сумської міської ради розміщуються у трьох адміністративних будівлях (пл. Незалежності, 2; вул. Горького, 21; вул. Харківська, 35), а також у кількох окремо розташованих будівлях та приміщеннях.

Для зручності мешканців у Сумській міській раді протягом 2016-2017 років буде впроваджена єдина система візуалізації у своїх приміщеннях, що допоможе городянам зорієнтуватись у розташуванні структурних підрозділів, окремих кабінетів, робочих місць працівників.

Така система візуалізації включатиме у себе інформаційні стенди у холі та на поверхах адмінбудівель, а також у окремих приміщеннях, де розташовані виконавчі органи. На таких стендах оприлюднюється крім іншої інформація про місця розташування службових кабінетів, посадових осіб, послуги, які надаються підрозділами.

На дверях кабінетів розміщуються таблички з їх номерами та назвами структурних підрозділів, прізвищ, імен та по батькові посадових осіб, за потреби – годинами особистого прийому громадян.

За потреби у коридорах також розміщуються покажчики напрямку розташування службових кабінетів та їх перелік.

Таблички та покажчики виготовляються у єдиному стилі та розмірі.

Сумська міська рада також сприятиме встановленню у адміністративних будівлях інформаційних кіосків, у тому числі електронних.

 • Дієве управління публічними справами: якість публічних послуг, обслуговування мешканців:

З метою забезпечення зручності надання адміністративних послуг, вдосконалення процесу їх надання, Сумська міська рада створила та забезпечує функціонування Центру надання адміністративних послуг (управління «Центр надання адміністративних послуг у    м. Суми»).

Центр розміщується в центральній частині міста на першому та другому поверхах адмінбудівлі по вул. Горького, 21.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру: понеділок - 800-1715, вівторок - 800-2000, середа - 800-1715, четвер - 800-2000, п’ятниця - 800-1600, субота - 800-1400(без перерви на обід).

Приміщення пристосоване для людей з особливими потребами, має елементи, що підвищують рівень комфорту відвідувачів (ігровий куточок для дітей, лавки для клієнтів, які очікують прийому, електронна черга, надання супутніх послуг (ламінування, копіювання, сканування, фотографування, продаж канцтоварів та кави).

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

Приміщення Центру поділяється на відкриту частину, де здійснюється консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАПу, та закриту частину, яка призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Сектор очікування обладнаний автоматизованою системою керування чергою. Клієнт для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в електронній системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом.

З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення, а також на офіційному веб-сайті Центру надання адміністративних послуг в мережі Інтернеті, з можливістю їх роздрукування та заповнення мешканцями перед відвідуванням ЦНАПу.

Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.

Працівники Центру допомагають клієнтам у користуванні автоматизованою системою керування чергою, консультують із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення.

Працівники Центру також:

1) інформують за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

2) консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

3) надають іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

Клієнтам, які звернулися до Центру з використанням телефону, електронної пошти чи інших засобів телекомунікаційного зв’язку, забезпечується можливість отримання інформації про надання Центром адмінпослуг через засоби, аналогічні способу звернення.

На сайті Центру розміщені відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

Сумська міська рада зацікавлена та активно сприяє впровадженню механізмів надання адміністративних послуг з використанням Інтернет-технологій.

 • старання щодо перекладу спеціального управлінського жаргону на зрозумілу для жителів мову

Для забезпечення легкого розуміння мешканцями процедури надання адміністративних послуг, інформаційні матеріали, адресовані мешканцям, що розміщуються на веб-сайті Центру надання адміністративних послуг, готуються простою, зрозумілою для широкого загалу мешканців мовою, без використання спеціалізованих та вузькопрофільних формулювань і термінів, складних нормативно-правових понять.

 • Кваліфікація і компетентність працівників, оптимальна організаційна структура:

                    Прозорі процедури набору на кожну вакансію, конкурсний відбір на керівні посади

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», а також «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської ради», затвердженого розпорядженням міського голови (додаток ….)

Заміщення вакантних посад у Сумській міській раді відбувається за принципами прозорості, відкритості, забезпечення доступу до цієї інформації широкого загалу.

З цією метою на офіційному сайті Сумської міської ради планується протягом І півріччя 2017 року впровадити систему зазначення у оголошеннях про наявні вакантні посади крім вимог до претендента (освіта, досвід роботи, специфічні уміння та навички тощо) також основних обов’язків за посадою, на яку оголошено конкурс та інформації щодо умов роботи та оплати праці.

Після завершення процедури конкурсного відбору на – розміщення на сайті інформації про його перебіг та про переможця конкурсу із зазначенням підстав прийняття конкурсною комісією відповідного рішення.

                    Удосконалення організації роботи виконавчих органів (зокрема шляхом впровадження Системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001)

Для забезпечення ефективного функціонування Сумської міської ради у сфері виконання наданих повноважень, надання якісних адміністративних послуг, у Сумській міській раді планується протягом 2016-2019 років впровадження сертифікованої Системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001, що забезпечує оптимальну організаційну структуру, чіткий процес зовнішньої та внутрішньої комунікації, впровадження електронного документообігу, забезпечення належного рівня роботи ЦНАП, дослідження рівня задоволеності мешканців роботою виконавчих органів Сумської міської ради.

                     Побудова етосу служби

Керуючись принципами професійної етики, з метою недопущення проявів патологічних явищ, Сумська міська рада протягом 2017 року має на меті опрацювати питання створення Етичного кодексу посадової особи місцевого самоврядування з врахуванням вимог чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

                    Система оцінки праці посадових осіб місцевого самоврядування

З метою прийняття раціональних кадрових рішень на об’єктивній основі (розміщення та переміщення кадрів, оплата праці), забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу та орієнтації працівників на покращення показників діяльності, у Сумській міській раді постійно проводиться оцінка персоналу.

В межах впровадження Системи управління якістю, планується до 01.09.2017 року затвердити відповідну методику, яка сполучатиме традиційні та інноваційні методи оцінки персоналу.

                    Навчання і самоосвіта

Для забезпечення професійного виконання покладених завдань, постійного підвищення кваліфікацій працівників, забезпечення доступу до системи навчання, підвищення кваліфікацій та мотивування до самоосвіти, у Сумській міській раді, в межах впровадження Системи управління якістю, планується до 01.09.2017 року затвердити методику підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Сумської міської ради.

 • Побудова (формування) усвідомлення прав і обов’язків жителів – мої права як громадянина в органі влади:

- гарантія доступу жителів до інформації:

Сумська міська рада створює усі умови для оперативного та повного інформування мешканців міста про діяльність міського голови, міської ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів шляхом надання інформації, повноваження і завдання органу місцевого самоврядування шляхом:

-          оприлюднення інформації на офіційному сайті Сумської міської ради та веб-ресурсах структурних підрозділів / комунальних підприємств, установ та організацій

-                     поширення повідомлень через засоби масової інформації, проведення медіа-заходів;

-                     розповсюдження інформаційних буклетів, листівок

-                     розміщення інформації на стендах

-                     проведення зустрічей з мешканцями міста

-                     здійснення особистих прийомів керівництвом міста, депутатами міської ради

-                     надання інформації відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації

-                     оприлюднення проектів рішень

-                     надання інформації на звернення громадян та юридичних осіб та ін.

Сумська міська рада, прагнучи розвивати свідомість територіальної громади, реалізує заходи щодо інформування мешканців про їх права та обов’язки, а також можливості реалізації прав.

- розробка Інтернет-сайту Сумської міської ради

Інформація про завдання і компетенції Сумської міської ради загалом та її виконавчих органів зокрема (положення про виконавчі органи, перелік послуг, що ними надаються, інформація про їх структуру, контактні дані працівників) оприлюднюються на офіційному представництві Сумської міської ради в Інтернеті у відповідному розділі.

Сумська міська рада вживає заходів щодо розширення можливостей отримання громадянами інформації та послуг через офіційний сайт.

- утворення мережі пунктів доступу до Інтернет-сайтів органів самоврядування

Для забезпечення вільного, відкритого і безоплатного доступу до інтернет-ресурсів Сумської міської ради, у міських бібліотечних закладах розміщені пункти доступу – комп’ютерні центри.

Протягом 2016-2019 років планується встановлення інфокіосків та комп'ютерів у приміщеннях загального користування міської ради, ЦНАПі.

Також Сумська міська рада продовжить створення нових та підтримку вже діючих точок вільного доступу до бездротової мережі інтернету wi-fi на території міста, а також у громадському транспорті.

 • Адміністрація ближче до громадянина:

- опрацювання i розповсюдження інформаційних матеріалів для жителів

Виконавчі органи Сумської міської ради опрацьовують та видають відповідні інформаційні матеріали, поширюють та використовують їх при організації громадських консультацій, проведенні тематичних заходів, інформаційно-роз'яснювальних заходів у ЗМІ, забезпечують їх поширення серед мешканців через свої інформаційні пункти, у тому числі ЦНАП, громадські приймальні, інформаційні стенди. Такі матеріали стосуються, зокрема, забезпечення реалізації їх прав, у тому числі, щодо доходів та видатків міського бюджету, інвестиційних та фінансових планів, напрямків розвитку міста.

- запровадження відкритих для жителів засідань Сумської міської ради з інформуванням про ключові питання порядку денного

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської влади, реалізуючи право громадян на доступ до інформації про діяльність місцевого самоврядування, Сумська міська рада створює механізми доступу городян на засідання ради (у ролі спостерігачів, а також з можливістю звернутися до депутатів за сприянням у вирішенні їх проблемних питань), здійснює на офіційному сайті Сумської міської ради онлайн-трансляцію сесій.

Інформування про порядок денний сесії розміщується на офіційному веб-представництві Сумської міської ради за 3 дні до засідання. На сайті доступні для перегляду і матеріали, які виносяться на розгляд депутатського корпусу. Також оприлюднюються протоколи сесій та інформація про роботу постійних комісій.

-          вивчення потреб жителів та визначення їх задоволеності з якості роботи адміністрації (анкети, соціологічні опитування).

Для отримання об'єктивної та різносторонньої інформації щодо якості роботи місцевого самоврядування, його структурних підрозділів, проводиться постійне дослідження рівня задоволеності замовників в рамках роботи Центру надання адміністративних послуг, Департаменті соціального захисту населення шляхом анкетування мешканців, які до них звертаються та періодичні анкетування, опитування у сфері реалізації політики розвитку міста, тематичні опитування-дослідження залежно від актуальних потреб.

З метою підготовки та розробки Стратегії розвитку міста Суми, передбачено проведення соціологічних досліджень, до здійснення яких залучатимуться фахові організації.

У рамках удосконалення Системи управління якістю до 01.09.2017 планується затвердити методику з визначення оцінки задоволеності мешканців міста якістю роботи міської ради.

 • Підтримка з боку влади для місцевої самоорганізації,

- конкурси на цільові дотації для ініціативних груп і громадських організацій

Сумська міська рада підтримує розвиток місцевих ініціатив серед інститутів громадянського суспільства та органів самоорганізації населення.

Керуючись принципом субсидіарності, надаючи доступ об’єднанням громадян до виконання публічних завдань у сфері місцевого самоврядування, Сумська міська рада забезпечує можливість таким об'єднанням участь у конкурсах проектів (програм) на виконання делегованих повноважень. Порядок проведення конкурсів проектів (програм), на реалізацію яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, затверджується рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

За фінансової підтримки з міського бюджету реалізовуються проекти та програми, спрямовані на реалізацію молодіжної політики, підтримки сім’ї та молоді.

Сумська міська рада визначає пріоритетом розширення сфер (напрямків), у яких проводитимуться такі конкурси, а також сприяння ініціативним групам мешканців /інститутам громадянського суспільства у такому розширенні.

- делегування завдань

надання соціального супроводу та соціальних послуг для деяких категорій мешканців міста.

 • Суспільна партиципація: інформування жителів, розгляд їх пропозицій:

- громадські консультації

Для забезпечення постійного діалогу в площині «влада-громада», Сумська міська рада гарантує проведення громадських консультацій з питань, що стосуються загалу громади, забезпечує вільний доступ мешканців на такі консультації та інформує про результати прийнятих рішень, врахування або відхилення пропозицій, вказаних під час консультацій.

Затверджується орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю, який оприлюднюється на офіційному сайті Сумської міської ради.

Сумська міська рада планує ухвалити (актуалізувати) рішення «Про Порядок проведення консультацій з громадськістю», «Про сприяння здійсненню громадської експертизи», «Про Положення про проведення громадських слухань», «Про загальні збори громадян», «Про роботу з електронними петиціями у виконавчих органах Сумської міської ради», «Про Програму підтримки розвитку громадянського суспільства».

Також серед інструментів вивчення громадської думки щодо актуальних проблем міста можна виокремити електронні петиції, у впровадженні яких Сумська міська рада співпрацює з інститутами громадянського суспільства (Фонд Східна Європа, Асоціація відкритих міст України), веб-платформу «Відкрите місто» та ін.

- дорадчі органи

Враховуючи вагому роль місцевих експертів, фахівців та активістів при реалізації політики розвитку територіальної громади, Сумська міська рада сприяє у створенні профільних консультативно-дорадчих органів (комісій, комітетів, рад) та запрошує відповідних експертів та активістів до участі у їх роботі.

Вперше в Україні у Сумах сформовані громадські експертні/консультативні комісії при Сумській міській раді. Вони діють за напрямками постійних комісій Сумської міської ради. Це унікальний механізм залучення громадськості до ухвалення управлінських рішень та забезпечення врахування громадської думки. Експертні/консультативні комісії також здійснюють громадський контроль за виконанням рішень Сумської міської ради.

Положенням про громадські експертні/консультативні комісії визначені порядок формування комісій, їх повноваження, завдання та напрямки діяльності, взаємодія з постійними комісіями Сумської міської ради.

При виконавчому комітеті Сумської міської ради діє Громадська рада, сформована відповідно до чинного законодавства, яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, з метою проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації місцевої політики та діє згідно з відповідним Положенням.

Створені та діють при міському голові Рада голів квартальних комітетів та ОСББ.

При виконавчих органах Сумської міської ради створені та діють консультативно-дорадчі органи. Сумська міська рада зацікавлена та надає сприяння у розширенні мережі таких органів.

- спільні проекти адміністрації та громадських організацій

Розвиваючи взаємодію місцевого самоврядування з громадськими організаціями у сфері реалізації суспільно-корисних для громади проектів, Сумська міська рада керується принципами суверенності, партнерства, субсидіарності, чесної конкуренції, ефективності, прозорості.

Така співпраця може поєднувати кілька секторів (напрямків), зокрема, у сфері підвищення рівня обізнаності мешканців щодо їхніх прав та свобод, здійснення просвітницької діяльності, правової освіти населення, удосконалення публічного простору, бюджетної прозорості та публічності, підтримки обдарованої і талановитої молоді та дітей, розвитку спортивного, культурного, туристичного потенціалу міста.

-       громадський (партиципаторний) бюджет

З 2016 року у Сумах впроваджується громадський (партицпаторний) бюджет. Цей процес регламентується відповідним положенням, затвердженим рішенням Сумської міської ради. Ним також визначений розмір коштів з міського бюджету, передбачених на реалізацію проектів сумчан на період до 2020 року.

У рамках громадського бюджету Сумська міська рада зобов’язується реалізувати наступного бюджетного року проекти сумчан, які отримають найбільшу підтримку городян шляхом голосування у межах відповідного фінансування.

З метою координації виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми створено Координаційну раду, до складу якої пропорційно входять представники громадськості, виконавчих органів Сумської міської ради, а також за окремою квотою – представники депутатського корпусу.

Сумська міська рада проводить консультації з громадськістю з метою врахування думки і пропозицій мешканців міста щодо засад та механізмів реалізації партиципаторного бюджетування у м. Суми. Цей процес є прозорим, відкритим та публічним. З метою запровадження та реалізації партиципаторного бюджету допускається залучення ресурсів донорських організацій.

ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

 • Самоорганізація жителів – партнери для соціального діалогу.

Сумська міська рада здійснює постійну співпрацю з органами самоорганізації населення шляхом:

-     надання інформаційно-консультативної, юридичної підтримки створенню ОСББ та будинкових комітетів;

-     фінансування діяльності голів квартальних комітетів;

-     створення Ресурсного центру ОСББ;

-     створення дорадчих органів при міському голові з представників голів ОСББ, будинкових комітетів, квартальних комітетів;

-     розробки рішення міської ради «Про органи самоорганізації населення»;

-     розробки програм співфінансування та співпраці з органами самоорганізації населення.

 • Роль громадських організацій (правові основи).

Співпрацю місцевого самоврядування з громадськими організаціями визначають:

-       Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI

-       Указ Президента України від 26.02.2016 №58 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

-       Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами)

та акти місцевого самоврядування, розроблені у цій сфері:

-          Рішення Сумської міської ради від 30.12.2015 № 204-МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки

-          Рішення Сумської міської ради від 03.03.2015 № 4035-МР «Про Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської ради»

-          Рішення Сумської міської ради від 24.02.2016 № 370-МР «Про затвердження Положення про громадські експертні комісії при Сумській міській раді»

-          Рішення Сумської міської ради від 03.06.2009 № 2666-МР «Про Порядок організації і проведення масових заходів у м. Суми»

-          Рішення Сумської міської ради від 09.02.2005 № 1103-МР «Про Положення про громадські слухання в м. Суми» (зі змінами)

-          Рішення Сумської міської ради від 19.01.2005 № 1042-МР «Про Положення про загальні збори громадян за місцем проживання»

-          Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 №504-МР «Про запровадження громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми» (зі змінами)

-          Рішення виконавчого комітету від 16.06.2015 № 289 «Про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

-          Рішення виконавчого комітету від 18.08.2015 № 448 «Про затвердження Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

-          Рішення виконавчого комітету від 19.12.2013 № 600 «Про заходи щодо реалізації спільного проекту «Відкрите місто»: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади в м. Суми» (зі змінами)

 • Суспільна партиципація – організація жителів для участі у вирішенні проблем місцевої громади:

Сумська міська рада планує розробити та підтримувати у актуальному стані створення «Карти активності» громадських організацій і місцевих ініціатив (списку організацій з інформацією про характер діяльності).

При створені «Карти активності» буде використано досвід міста-побратима Сум – Люблін (Республіка Польща).

З метою реалізації спільних заходів та сприяння інститутам громадянського суспільства з громадськими об’єднаннями Любліна.

-                    створення «матриці партиципації» шляхом визначення сфер діяльності органів місцевої влади, у яких можлива і рекомендована партиципаційна діяльність

Сумська міська рада зацікавлена у розробці «Матриці партиципації» - інноваційного графічного документу, у якому з однієї сторони описані повноваження та завдання органу місцевого самоврядування, а з іншої — зазначено профілі громадських організацій, яким потенційно можна делегувати виконання даних завдань на конкурсній основі.

При розробці такого інструменту буде використано досвід міста-побратима Сум – Люблін (Республіка Польща).

 • Співпраця громадських організацій з місцевою владою у фінансових формах, зокрема – делегування завдань

Сумська міська рада застосовує практику делегування завдань, шляхом проведення конкурсів на здійснення соціального замовлення та соціального супроводу деяких пільгових категорій населення.

Сумська міська рада зацікавлена у розширенні напрямків (сфер), за якими можливо делегувати громадським організаціям завдання.

 • Співпраця громадських організацій з місцевою владою у нефінансових формах,

Сумська міська рада, її виконавчі органи здійснюють співпрацю з громадськими організаціями у проведенні та патронуванні спільних проектів та заходів, зокрема, таких, як:

-       «День Європи»

-       День міста

-       День молоді

-       Фестивалі

-       Мистецькі проекти, конкурси, акції

-       Спортивні проекти та конкурси

-       Благодійні акції та проекти

-       Просвітницькі проекти

-       Інші

 • Соціальна етика

Сумська міська рада сприяє впровадження освітніх та інших програм, проектів щодо поширення основ соціальної етики, у тому числі серед дітей, підлітків та молоді.

 • Створення площини діалогу і співпраці з середовищем бізнесу.

Сумська міська рада зацікавлена у підтримці малого та середнього бізнесу, сприяння діяльності великих підприємств, створення нових робочих місць, розширення сфер виробництва та надання послуг, водночас, очікуючи порозуміння з боку представників бізнес-кіл щодо їх соціальної відповідальності та співпраці з органами місцевого самоврядування щодо вирішення питань життєзабезпечення міста, розвитку та змінення міської громади.

З метою подальшого стимулювання розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в місті Суми, створення сприятливих умов для розвитку діяльності місцевих товаровиробників, забезпечення продовольчої безпеки міста Суми затверджено цільову (комплексну) програму підтримки малого та середнього підприємництва в місті Суми. Її завдання та заходи обговорювалися з представниками бізнесу міста.

Задля сприяння розширенню діалогу між владою та бізнесом, при виконавчому комітеті Сумської міської ради діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва. На засіданнях ради обговорюються проекти рішень виконавчого комітету та Сумської міської ради, які впливають на підприємців, а також щодо державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва; організація проведення та підведення підсумків щорічного рейтингу «Золота перлина» на визначення кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва та інших спільних заходів.

З метою виявлення проблем розвитку рекламного бізнесу на території міста Суми та визначення шляхів їх подолання проводилася низка засідань у форматі «круглого столу». Діє робоча група з опрацювання питань щодо внесення змін до Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми.

Триває співпраця із спілкою орендарів та власників Сумської області в рамках проекту USAID «Впевнений бізнес-заможна громада» з питання проведення інвентаризації регуляторних актів Сумської міської ради. Проводяться спільні засідання за участю представників управління підприємництва та споживчого ринку, експертів проекту. Підсумком стала представлення результатів громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів Сумської міської ради. Частина пропозицій за результатами такої експертизи враховані.

Сумська міська рада долучається до підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, зниження фіскального навантаження на суб’єктів господарювання, унеможливлення тиску контролюючих органів тощо шляхом направлення звернень до керівництва держави щодо змін Податкового та Бюджетного кодексів та відповідного законодавства, підтримки напрацьованих експертами та громадськими активістами законопроектів у цій сфері.

Сумська міська рада та Спілка орендарів та власників Сумської області підписали Меморандум щодо реалізації пріоритетних реформ малого та середнього бізнесу та основні заходи з розвитку бізнес-середовища в м. Суми на період до 2020 р. (ТОП 10 реформ на місцевому рівні).

Традиційними є спільні проекти з громадськими організаціями підприємців та роботодавців: щорічний рейтинг «Золота перлина» з визначення кращих суб’єктів малого підприємництва; відкритий Сумський регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу та ряд інших.

Також на високому рівні є співпраця з Торгово-промисловими палатами, участь у організації та проведенні бізнес-форумів, у тому числі міжнародних. Представники бізнесу залучаються до загальноміських заходів, включаються до складу офіційних закордонних делегацій.

Актуальними залишаються семінари, тренінги, консультації для представників малого і середнього бізнесу, у т. ч. щодо роз’яснення податкових, бюджетних новацій тощо.

ІІІ. СОЦІАЛЬНА ДОВІРА І ПРОЗОРІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ЖИТТЯ

 • Прозорі принципи виборів до органів місцевого самоврядування.

Керуючись принципами демократії, з метою  забезпечення проведення виборів до органів місцевого самоврядування на засадах відкритості, прозорості, згідно з чинним законодавством та відповідно до своєї компетенції, Сумська міська рада вживає заходи зі сприяння матеріально-технічному забезпеченню підготовки і проведення виборів. Такі заходи передбачаються розпорядженням міського голови та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

З метою забезпечення такого конституційного права здійснюють свою діяльність відділи ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського та Зарічного у м. Суми районів.

Сумська міська рада сприяє широкому інформуванню мешканців щодо механізмів реалізації їх права на вільне волевиявлення. У цій сфері до співпраці залучаються інститути громадянського суспільства, яким надається відповідна підтримка.

 • Моніторинг та суспільний контроль діяльності управлінських органів

Для забезпечення реалізації права громадян на звернення до Сумської міської ради та її виконавчого комітету, результати, отримані в результаті проведених опитувань мешканців в рамках дослідження рівня задоволеності замовників використовуються для виправлення недоліків та підвищення ефективності роботи виконавчих органів.

Сумська міська рада здійснює взаємодію з громадськими організаціями, які працюють у даному напрямку шляхом діалогу в рамках діяльності консультативно-дорадчих органів, громадських акцій, проектів тощо.

Отримані від інститутів громадянського суспільства пропозиції, рекомендації, результати дослідження громадської думки враховуються виконавчими органами та застосовуються у подальшій діяльності.

Сумська міська рада зобов’язується протягом 2017 року розробити та затвердити Порядок здійснення громадських експертиз.

 • Діагнозування патологічних явищ (хабарництво, непотизм, крадіжка громадського майна тощо) і боротьба з корупцією

-                    опрацювання і впровадження етичного кодексу посадових осіб (нетолерування патологічних проявів) та етичного кодексу депутата

Можливість впровадження такого етичного кодексу буде розглянута у рамках удосконалення методик Системи управління якістю у Сумській міській раді.

-                          широке інформування щодо відсутності толеранції до корупції в адміністрації

Сумська міська рада вживає заходів щодо формування у посадових осіб нетерпимості до корупційних проявів та проголошує відсутність толеранції до корупції одним з основних принципів у своїй діяльності.

Рішенням виконавчого комітету затверджені заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики в структурних підрозділах Сумської міської ради. Призначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та виконавчих органах Сумської міської ради. У структурних підрозділах Сумської міської ради, які мають статус юридичної особи, також призначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції. При виконавчому комітеті Сумської міської ради діє міська координаційна рада з питань запобігання та протидії корупції у структурних підрозділах Сумської міської ради, до складу якої окрім посадових осіб включені також представники спеціально уповноважених державних суб’єктів у сфері протидії корупції та громадськості. На виконання вимог антикорупційного законодавства України систематично здійснюється роз’яснювальна робота щодо своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру в строк до 1 квітня поточного року за попередній рік.

Протягом квітня уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції здійснюють наявність всіх декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За фактами порушення інформують міського голову та направляють відповідні повідомлення до місцевої прокуратури щодо вжиття заходів.

На офіційному сайті Сумської міської ради розміщуються відомості, зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру за попередній рік керівництва міської влади.

Для забезпечення своєчасного та безперешкодного отримання від громади міста повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами органів місцевого самоврядування на дошках об’яв, у місцях найбільшого скупчення людей, а також на офіційному сайті Сумської міської ради розміщена інформація з номерами телефонів уповноважених органів з питань боротьби з корупцією.

Також з метою проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення міста на офіційному сайті Сумської міської ради створено рубрику «Запобігання проявам корупції», де систематично оприлюднюються законодавчі та нормативні документи, наукові роз'яснення положень антикорупційного законодавства та інша інформація на відповідну тематику, в т.ч. інформація з номерами телефонів спеціально уповноважених державних суб’єктів у сфері протидії корупції.

На контролі перебуває розгляд звернень громадян, в тому числі і анонімних повідомлень, на можливе інформування про порушення чинного антикорупційного законодавства з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування, якщо інформація стосується конкретної посадової особи Сумської міської ради та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Для залучення громадськості до боротьби та протидії корупції, а також контролю за виконанням вимог чинного законодавства України посадовими особами на офіційному сайті Сумської міської ради забезпечується постійний доступ до проектів нормативно-правових актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету.

З метою створення безпечних умов для захисту інформації, унеможливлення доступу до неї третіх осіб, а також запобігання проявам корупційних діянь посадових осіб органів місцевого самоврядування, пов’язаних із підробкою документації та термінів виконання документів, що можуть вплинути на прийняті рішень, в Сумській міській раді, виконавчому комітеті, структурних підрозділах і комунальних підприємствах Сумської міської ради діє єдина система електронного документообігу «Діло». Вживаються організаційні заходи щодо належного функціонування системи електронного документообігу.

Періодично з керівниками та посадовими особами всіх структурних підрозділів Сумської міської ради із запрошенням фахівців відповідних державних та територіальних служб, проводяться спеціальні заняття, на яких детально розглядаються окремі положення Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність посадових осіб за вчинення корупційних діянь, а також надаються роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру для суб’єктів декларування, та відповідальності за несвоєчасне подання декларацій і наведення недостовірних відомостей.

З метою запобігання можливим проявам корупції та іншим зловживанням до складу тендерної комісії Сумської міської ради включена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у апараті та виконавчих органах Сумської міської ради.

Відносно осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, в обов’язковому порядку проводиться спеціальна перевірка в межах та порядку, визначеному чинним законодавством.

Сумська міська рада зацікавлена у розробці Положення про здійснення антикорупційної експертизи рішень міської ради та її виконавчого комітету. З цією метою також залучаються громадські об’єднання, зокрема, представників малого та середнього бізнесу, яким надається сприяння у проведенні такої експертизи.

Водночас, надається сприяння інститутам громадянського суспільства у сфері навчання посадових осіб щодо дотримання антикорупційного законодавства.

- опрацювання плану і організація навчання для посадових осіб з питань етики в публічному житті

У рамках реалізації плану навчання підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, передбачається розробка навчального курсу для молодих спеціалістів та посадовців, які вперше обійняли посади у виконавчих органах Сумської міської ради, а також депутатів Сумської міської ради.

- опрацювання процедур розслідування у випадку порушення кодексу та промування етичної поведінки

У випадку порушення кодексу етичної поведінки (порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування) згідно з чинним законодавством здійснюється службове розслідування, на час якого посадова особа відсторонюється від виконання своїх повноважень. За результатами службового розслідування міському голові подаються пропозиції щодо притягнення посадової особи до дисциплінарної відповідальності.

 • Транспарентність адміністрації і службовців,

-               декларування власності

На офіційному сайті Сумської міської ради у відповідності до діючого законодавства оприлюднюються декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, його заступників, секретаря Сумської міської ради, керівників структурних підрозділів, а також посадових осіб місцевого самоврядування у відповідності до Закону України «Про очищення влади».

Сумська міська рада вживає заходів щодо навчання посадових осіб місцевого самоврядування застосування Єдиної системи електронних декларацій та внесення даних до них згідно з чинним законодавством.

- публічні замовлення – організація конкурсів і тендерів

У Сумській міській раді для організації та проведення публічних замовлень (конкурсів і тендерів), зокрема, щодо громадського транспорту, будівництва та ремонту доріг тощо, застосовуються вимоги та процедури відповідного до чинного законодавства.

Рішенням виконавчого комітету затверджено Положення про комітет з конкурсних торгів. Конкурсні комітети створені при виконавчому комітеті, кожному структурному підрозділі з правом юридичної особи, а також комунальних підприємствах та установах.

З метою координації здійснення тендерних закупівель, у Сумській міській раді створено відділ з конкурсних торгів.

Під час оприлюднення оголошень про проведення конкурсі та торгів у їх тексті містяться необхідні вимоги до документації та умови здійснення публічних закупівель.

Засідання тендерних комітетів (конкурсних комісій) проходять прозоро з можливістю залучення представників ЗМІ, громадськості.

З квітня 2016 року закупівлі допорогового рівня та роботи здійснюються із застосуванням електронного сервісу «ProZorro».

IV. СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ

Сумська міська рада зацікавлена у підтримці та поширенні соціальних інновацій, запропонованих як мешканцями міста, так і громадськими об’єднаннями, а також організаціями, підприємствами, установами міста. Соціальні інновації – це різного роду інноваційна діяльність, що носить соціально і суспільно важливі риси. Суть інновації: креативність, зміна парадигм, розрахунок ризиків, оцінка практичної користі (об'єктивне, комплексне тестування), послідовне впровадження прийнятих рішень. Заходи, що реалізуються в рамках соціальних інновацій, можуть сприяти у вирішенні таких питань, як:

-  ефективне вирішення соціальних проблем за умов обмежених бюджетних ресурсів,

-  підтримка у сфері постійного навчання з метою забезпечення належних умов життя,

-  пошук приватних і позабюджетних коштів з метою доповнення фінансування з держбюджету.

Соціальні інновацій також можуть стосуватися проектування публічного простору мешканцями (площ, вулиць, парків у мікрорайонах), проектів покращення умов локального життя, підтримки та соціалізації певних категорій населення.

Сумська міська рада зацікавлена у формуванні Банку Соціальних Ініціатив.

 • Вибір ключових сфер для соціальних інновацій

Ключовими сферами для соціальних інновацій є соціальна підтримка малозабезпечених родин та родин воїнів АТО, учасників бойових дій; дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими потребами.