Print
Hits: 690

«Стипендії» — програма, покликана підтримати митців та культурних операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: фінансування поїздок з метою навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України. Програма покликана стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів.

Цілі програми «Стипендії»:

Бюджет програми на 2020 рік – 800 тис. грн.

Мінімальна сума стипендії: 20 тис. грн.

Максимальна сума стипендії (не може бути збільшена): 100 тис. грн.

У рамках конкурсної програми «Стипендії» підтримуються 8 секторів культури та мистецтв:

У рамках конкурсної програми «Стипендії» на 2020 рік передбачені такі продукти:

індивідуальна участь митців та інших представників культурної сфери України в таких заходах на теренах України чи закордоном:

Заявниками програми можуть бути о соби, які залучені до певного виду мистецької чи культурної діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури та мистецтв.

Бенефіціарами програми є стипендіати та фахова спільнота культурно-мистецької сфери.

Очікувані короткострокові результати програми:

Очікувані довгострокові результати програми: