005.jpg

Проект Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» продовжує надавати експертну підтримку 13 українським муніципалітетам, зокрема, Сумам,  щодо впровадження місцевих ініціатив з етичних, інноваційних та інклюзивних політик і практик та організовує серію вебінарів для представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій з наступних тем:

 • Демократична культура громадської участі та залучення громадян
 • Публічна етика як спільне зусилля
 • Просування гендерного підходу  на місцевому рівні
 • Як покращити онлайн комунікацію з громадянами під час карантину
 • Реалізація змін, заснованих на цінностях
 • Вступ до методології оцінювання місцевих ініціатив

Відповідна платформа ініційована для обміну знаннями та практикою між представниками місцевих органів влади та громадських організацій, які впроваджують сталі та відтворювані політики та практики щодо бюджетів участі, відкритого врядування та інклюзивного процесу прийняття рішень, залучення громадян та  гендерної рівності.

Дати: 22 травня – 2 червня 2020 року

Зареєструватися - за посиланням https://cutt.ly/vebinar_kongres

 • Демократична культура громадської участі та залучення громадян

П’ятниця, 22 травня, 11:00 – 13:00

Активна участь громадян та їх залучення у житті громади є важливим засобом забезпечення соціальної згуртованості та закріплення демократичних принципів у суспільстві, які базуються на повазі до прав людини

Вебінар сфокусований на різних інструментах залучення всіх груп населення, зокрема представників меншин та внутрішньо переміщених осіб, для запровадження принципів етики в процес прийняття рішень та підтримки більш інклюзивного, прозорого та орієнтованого на громадян місцевого врядування.

 • Публічна етика як спільне зусилля

Вівторок, 26 травня, 15:00 – 17:00

Публічна етика та підзвітність є важливими умовами належного місцевого врядування, які забезпечують діяльність посадових осіб в інтересах суспільства, а також справедливий, ефективний та дієвий процес прийняття рішень та розподіл ресурсів.

Вебінар сфокусований на етичних практиках- одному з ключових аспектів функціонування демократії, а також на принципах етичної поведінки в органах місцевого самоврядування.

 • Просування гендерного підходу  на місцевому рівні

Середа, 27 травня, 15:00 – 17:00

Просування гендерних перспектив під час реалізації місцевих політик та забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків щодо участі у місцевому політичному житті є важливими для захисту прав людини та функціонування демократії. Це також допомагає краще зрозуміти та вирішити різні потреби жінок та чоловіків для подолання бідності, посилення соціальної справедливості та покращення ефективності політики.

Вебінар сфокусований на гарних практиках врахування гендерної перспективи під час щоденного виконання своїх повноважень органами місцевого самоврядування з метою посилення місцевої та регіональної демократії та сприяння гендерній рівності.

 • Як покращити онлайн комунікацію з громадянами під час карантину

Четвер, 28 травня, 15:00 – 17:00

У той час як традиційні способи зв’язку між громадянами та політиками мають меншу вагу під час пандемії COVID-19, електронні інструменти, включаючи Інтернет, соціальні мережі та відкриті дані, можуть допомогти мобілізувати виборців, збільшити залучення громадян, віднайти додаткові способи покращення надання публічних послуг, сприяти інноваційним підходам, економічному зростанню та зміцненню демократії.

Вебінар сфокусований на підвищенні обізнаності щодо найефективніших інструментів онлайн-комунікації між місцевою владою та громадянами.

 • Реалізація змін, заснованих на цінностях

П’ятниця, 29 травня, 15:00 – 17:00

Вебінар сфокусований на покращенні розуміння ключових факторів, які дозволяють реалізовувати відчутні зміни та зрозуміти сутність демократичної участі та залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та підходів для забезпечення належних консультацій. Учасники ознайомляться зі способами визначення та проведення успішних політик, стратегічного планування, заохочення до участі громадян і зацікавлених сторін в успішний та ефективний спосіб.

 • Вступ до методології оцінювання місцевих ініціатив

Вівторок, 2 червня, 11:00 – 13:00

Для успіху та сталості місцевих ініціатив важливо здійснювати якісну та об'єктивну оцінку виконання місцевою владою поставлених цілей що є важливим також в процесі узгодження та подальшого ефективного планування подальшої діяльності.

Вебінар сфокусований на практичних рекомендаціях щодо застосування методології на місцевому рівні з відповідним описом різних етапів, які є необхідними для оцінювання з урахуванням недовготривалого періоду реалізації місцевих ініціатив, а також дозволить оцінити практичний внесок ініціативи та ймовірні зміни в довгостроковій перспективі.

Довідково: Вебінари організовано в рамках проекту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Проект спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування.

Більше інформації про Проект Конгресу «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» тут.