005.jpg

14.03.2016 управління соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – управління), як організатор конкурсу оголосило конкурс з визначення пропозицій на виконання соціального замовлення, спрямованого на надання соціальних послуг, мешканцям міста Суми, які живуть з ВІЛ/СНІД, та членам їх сімей, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету в 2016 році (надалі – конкурс).

11.01.2016 управління соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – управління), як організатор конкурсу оголосило конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями (надалі – інститутами громадянського суспільства), для виконання (реалізації) яких у 2016 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (надалі – конкурс). На 2016 рік затверджені бюджетні призначення на проведення конкурсу в сумі 475 000,00 грн.

Конкурс проводився з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства та на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148 – МР. Конкурс проводився відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.06.2012 № 302 «Про Порядок проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету» (зі змінами) та наказу начальника управління 04.01.2016 № 6 - О.