0010.jpg

З метою задоволення у 2019 році потреб територіальної громади міста Суми у послугах із денного догляду за особами, які мають інтелектуальну недостатність, департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради організовано конкурс з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватися фінансова підтримка з міського бюджету.

25 травня 2018 року проведено відкритий захист конкурсної пропозиції, в рамках другого етапу конкурсу, на базі учасника конкурсу - громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас». Члени конкурсної комісії були ознайомлені з роботою громадської організації на виконання програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації інвалідам і дітям - інвалідам з розумовою відсталістю», перспективами розвитку організації у 2019 році.

Після проведеної, в рамках третього етапу, індивідуальної оцінки конкурсної пропозиції, громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас» отримала високий бал за показниками виконання програми.

Витяг з протоколу № 2 засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка з міського бюджету у 2019 році

Рейтинг конкурсних пропозицій

12