004.jpg

11.01.2016 управління соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – управління), як організатор конкурсу оголосило конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями (надалі – інститутами громадянського суспільства), для виконання (реалізації) яких у 2016 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету (надалі – конкурс). На 2016 рік затверджені бюджетні призначення на проведення конкурсу в сумі 475 000,00 грн.

Конкурс проводився з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в міському бюджеті міста Суми для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства та на виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 - 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148 – МР. Конкурс проводився відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.06.2012 № 302 «Про Порядок проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету» (зі змінами) та наказу начальника управління 04.01.2016 № 6 - О.

 Для участі у конкурсі відповідно вимогам до конкурсної документації та умовам її подання надійшла конкурсна пропозиція від інституту громадянського суспільства, а саме від Сумського міського товариства допомоги дітям – інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитас». 17.02.2016 під головуванням першого заступника начальника управління Світлани Маринченко відбулося засідання конкурсної комісії. На комісії була розглянута конкурсна пропозиція та ухвалено рішення про проведення другого етапу конкурсу.

Уповноважений представник інституту громадянського суспільства, конкурсна пропозиція якого допущена до другого етапу конкурсу, голова Сумського міського товариства допомоги дітям – інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитас» Сергій Сапожніков провів відкритий захист конкурсної пропозиції, а саме програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації інвалідам і дітям – інвалідам з розумовою відсталістю».

Голова товариства висвітлив інформацію про діяльність організації протягом останніх двох років (у тому числі за рахунок бюджетних коштів); визначив завдання програми, що подано для участі у конкурсі, та її очікувані результати; цільову аудиторію, на яку спрямовано програму; інноваційність програми; рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми; перспективи продовження реалізації програми після закінчення бюджетного фінансування.

До відома, товариство «Феліцитас» було створено в лютому 1992 року. Місією товариства є надання допомоги людям з інтелектуальною недостатністю і їхніми родинами від народження до смерті інваліда за допомогою створення комплексу закладів (служб) у м. Суми в сфері освіти, працевлаштування, соціальної реабілітації і адаптації, а також захисту прав людей з інтелектуальною недостатністю.

Метою запропонованої програми є надання денного догляду особам з інтелектуальною недостатністю на базі реабілітаційної установи та в домашніх умовах, абілітації та транспортування осіб до інституту громадянського суспільства, до дому та іншого можливого надання соціальних послуг. В м. Суми відсутні комунальні і державні реабілітаційні заклади, які б надавали соціальні послуги денного догляду, соціальної реабілітації та абілітації особам рівень інтелекту яких нижче ніж 57 %. В той же час, згідно визначення потреб населення у соціальних послугах в м. Суми денного догляду потребують 20 осіб, соціальної реабілітації – 30 осіб, габілітації – 29 осіб. Ці особи перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Слід зазначити, що з 2006 року відповідно до міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» товариству «Феліцитас» надається фінансова підтримка з коштів міського бюджету як громадській організації інвалідів.

Голова товариства також зазначив про неспроможність реалізації програми в разі ненадання фінансової підтримки з місцевого бюджету. За кошторисом для реалізації програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації інвалідам і дітям – інвалідам з розумовою відсталістю» товариству «Феліцитас» необхідно 659 152,48 грн.

Враховуючи відкритий захист пропозиції, членами конкурсної комісії проведено індивідуальне оцінювання конкурсної пропозиції. За результатами оцінювання конкурсна пропозиція Сумського міського товариства допомоги дітям – інвалідам, що мають розумову відсталість, «Феліцитас», яка набрала 531 (з 630 можливих), визначена переможцем конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), спрямованих на надання у місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського суспільства та в домашніх умовах, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2016 році.