006.jpg

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – департамент або організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких у 2023 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ (термін реалізації програм (проєктів, заходів) з 01.02.2023 по 31.12.2023).

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» (зі змінами), від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), наказом Міністерства у справах ветеранів України від 07.06.2021 № 118 «Про затвердження Порядку виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни», а також Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженим рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 1 (зі змінами) (далі - Порядок).

Конкурс проводиться у рамках програми Сумської міської ТГ «Милосердя» з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті Сумської міської ТГ для фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів війни.

Пріоритетними завданнями конкурсу є: залучення громадських об’єднань ветеранів війни до здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, відзначення святкових пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вивчення та розвиток ветеранського руху.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі (форма додається) із зазначенням найменування громадського об'єднання ветеранів війни та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об'єднання ветеранів війни, скріпленим печаткою об’єднання (у разі наявності);

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (форма додається). Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) копію статуту (положення) (для громадських об'єднань ветеранів війни, які беруть участь у конкурсі вперше);

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

5) інформацію про діяльність громадського об'єднання ветеранів війни, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо громадське об’єднання ветеранів війни зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання ветеранів війни, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

В описі програми (проєкту, заходу), який громадське об’єднання ветеранів війни подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

  • забезпечення виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;
  • рівня забезпечення безпеки учасників програми (проєкту, заходу) в умовах воєнного стану.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські об'єднання ветеранів війни в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об'єднання ветеранів війни, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) громадське об'єднання ветеранів війни, зареєстроване в установленому порядку менше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

3) громадське об'єднання ветеранів війни відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) громадське об’єднання ветеранів війни перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;

6) установлено факт порушення громадським об’єднанням ветеранів війни вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7) програма (проєкт, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають міському рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців Сумської міської ТГ;

8) програма (проєкт, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів війни може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції складаються українською мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання ветеранів війни.

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником громадського об’єднання ветеранів війни або засобами поштового зв’язку із описом вкладених документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через 5 календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через 5 календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій, не будуть допущені до участі у конкурсі незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Сумської міської ТГ на 2023 рік. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу) становить 100 000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок).

Громадське об’єднання ветеранів бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням ветеранів війни, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., каб. № 219, понеділок – п’ятниця з 800 до 1600 з 06 січня 2023 року по 26 січня 2023 року.

За отриманням додаткової інформації можна звертатись до секретаря конкурсної комісії Соловйової А.О. за вищевказаною адресою або за тел. 787-139.

Зразки документів