006.jpg

З 1 січня 2013 року введено в дію Закон України «Про громадські об’єднання» який суттєво змінює засади створення, реєстрації та діяльності громадських об’єднань (громадських організацій і громадських спілок).

З метою створення належних умов для реалізації цього Закону Кабінетом Міністрів України прийнято ряд нормативно-правових актів:

1. Постанова Кабінету Міністрів від 19 грудня 2012 р. № 1209 «Про реєстрацію символіки громадського об’єднання».

2. Постанова Кабінету Міністрів від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державнимреєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

3. Постанова Кабінету Міністрів від 26 грудня 2012 р. № 1193 «Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації».

Крім того, прийнято ряд необхідних наказів Міністерства юстиції:

1. Наказ від 14 грудня 2012 р. № 1842/5 «Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про громадські об’єднання».

2. Наказ від 14 грудня 2012 р. № 1843/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань».

3.  Наказ від 14 грудня 2012 р. № 1845/5 «Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань».

З дня введення вищезазначеного закону в дію втратив чинність Закон України «Про об’єднання громадян», відповідно до якого легалізація місцевих громадських організацій здійснювалась виконавчими комітетами міських рад. На даний час реєстрація громадського об’єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань за місцезнаходженням громадського об’єднання. По місту Суми реєстрацію об’єднань громадян здійснює Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 13/7.