007.jpg

Право на отримання Допомоги мають особи або їхні представники:

 • власники (співвласники) житлових приміщень або, якщо названі особи при житті (в період діяльності) не отримали Допомогу, їх спадкоємці (правонаступники);
 • спадкоємці (правонаступники), які з об’єктивних причин на дату пошкодження житлових приміщень, не мали можливості зареєструвати право власності після померлого (реорганізованої юридичної особи);
 • наймачі житлових, в тому числі службових, приміщень державної або комунальної власності.

До житлових (жилих) приміщень, щодо відновлення яких надається Допомога, належать: кімнати у гуртожитках, квартири, індивідуальні житлові будинки, місця загального користування гуртожитків.

До конструктивних елементів житлових приміщень, на відновлення яких надається Допомога, відносяться ті, які безпосередню забезпечують відсіч житлового приміщення від довкілля, в тому числі, але не виключно:

 • вікна, балконні рами, балконні блоки, рами лоджій тощо,
 • двері вхідні, двері на балкон, двері до лоджії тощо;
 • покрівля, в тому числі конструктивні та несучі елементи, стеля;
 • мережі водопостачання та водовідведення, газо-, тепло-, електропостачання, окрім мереж та приладів обліку, які знаходяться на балансі постачальників відповідних послуг.

Особи, які виявили бажання отримати Допомогу, звертаються з письмовою заявою у довільній формі до Комісії з проханням надати Допомогу та надають письмову згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, які необхідні для призначення Допомоги.

В заяві зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, контактний номер телефону;
 • місце мешкання (знаходження) заявника;
 • адреса місцезнаходження пошкодженого житла;
 • посилання на правовстановлюючий документ;
 • реквізити акта обстеження пошкодженого майна;
 • наявність співвласників, їх прізвище, ім’я, по батькові;
 • детальний перелік відновлених конструктивних елементів житла та опис виконаних робіт, із зазначенням місця їх розміщення (виконання) з прив’язкою до технічного паспорта на житлове приміщення;
 • сума Допомоги, яку просить надати заявник;
 • інформація про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі.

До заяви додаються:

 • копії паспорта заявника або, за його відсутності, іншого документу, що посвідчує особу та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки;
 • копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення;
 • копію технічного паспорта на житлове приміщення;
 • копії документів, які підтверджують витрати щодо відновлення майна.

Примірна форма заяви

Рішення виконавчого комітету