005.jpg

Рішення суду

25 квітня 2018 року Верховним Судом прийнято постанову по справі № 591/6936/15-а про оскарження рішень виконавчого комітету Сумської міської ради про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах.

Суд касаційної інстанції підтримав позицію Харківського апеляційного адміністративного суду, який відмовив в задоволенні позову. Крім того, Верховний Суд роз’яснив декілька важливих деталей прийняття регуляторних актів.

По-перше, касаційний суд вказує на помилковість висновків про те, що повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, сам проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу, обов'язково повинні оприлюднюватись в друкованих засобах масової інформації.
Статтею 13 Закону № 1160-IV встановлені способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Так, частиною другою цієї статті встановлено, що повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акту в мережі Інтернет.

Тобто, Законом № 1160-IV, розробнику проектів рішень та аналізів регуляторного впливу, надано право вибору щодо опублікування повідомлення - чи це буде офіційне друковане видання, чи офіційна сторінка в мережі Інтернет.

По-друге, щодо відмінності текстів проектів рішень та прийнятих рішень (не опублікування додатків), колегія суддів Верховного Суду зазначила наступне.

Згідно частини сьомої статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що повною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради - заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Тобто, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» який є спеціальним законодавчим актом у сфері функціонування і діяльності органів місцевого самоврядування в Україні визначено, що формою роботи виконкому є засідання, які скликаються міським головою і є правомочними, якщо в такому беруть участь більше половини від загального складу виконкому.

Відповідно до п.п. 4 п. 16 Розділу 7 Регламенту роботи виконавчих органів ради члени виконавчого комітету на засіданні мають право вносити пропозиції до проекту рішення.

Згідно з п. 20 Розділу 7 Регламенту роботи виконавчих органів ради рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання остаточно редагуються розробником, на звороті останньої сторінки проекту рішення та додатку (додатків) розробником робиться напис «Доопрацьовано» та підписується, із зазначенням посади, дати, прізвища, імені та по батькові. Доопрацьовані рішення через відділ протокольної роботи та контролю подаються на підпис міському голові або особі, яка здійснює його повноваження відповідно до чинного законодавства, а після підпису реєструються у програмі з автоматизованого діловодства з додаванням до реєстраційної картки електронного примірника документу, розсилаються згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником.

Разом з тим, Законом № 1160-IV не встановлено обов'язку виконавчого комітету Сумської міської ради повторно оприлюднювати регуляторні акти за наслідками розгляду пропозицій та зауважень до таких регуляторних актів, в тому числі винесених членами виконавчого комітету на засіданнях.

Крім того, обговорення, зауваження та пропозиції при визначенні розміру тарифів, із зміною у бік зменшення від розміру, який пропонувався суб'єктами господарювання, є належною формою реалізації відповідачем, як суб'єктом владних повноважень своїх управлінських функцій. Такі дії відповідають не тільки Законам, але і положенням Розділів 4, 7 Регламенту роботи виконавчих органів ради.