0012.jpg

Залишення позовної заяви без розгляду - це закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення за наявності точно встановлених в законі обставин.

Статтею 43 Цивільного процесуального кодексу України передбачені права та обов’язки учасників справи.
Учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Статтею 257 Цивільного процесуального кодексу України передбачені підстави за якими суд залишення позову без розгляду, однією із яких є подання позивачем до початку розгляду справи по суті заяву про залишення позову без розгляду.

Необхідно також зазначити, що особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.
Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ