003.jpg

Належними відповідачами у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину, а у випадку відсутності таких – територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (відповідні сільські, селищні, міські ради).


Місцем відкриття спадщини є населений пункт в якому помер спадкодавець.

Таким чином, позовна заява про визначення додаткового строку для прийняття спадщини подається до суду:

  • якщо відповідач фізична особа - за місцем реєстрації її проживання;
  • якщо відповідач міська, сільська, селищна рада – за місцем знаходження сільської, селищної, міської ради.
Якщо спадщина відкрита в м. Суми і немає інших, окрім позивача, спадкоємців, які прийняли спадщину, то відповідачем буде Сумська міська рада, а позов подається до суду за місцем її знаходження – Зарічного районного суду м. Суми.

Згідно ст. 4 Закону України «Про судовий збір» розмір судового збору за подання відповідної позовної заяви складає 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На 2018 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб щодо визначення судового збору застосовується у розмірі 1762 грн.
Таким чином, за подання позову про визначення додаткового строку для прийняття спадщини необхідно сплати: 1762 грн. х 0,4 = 704 грн. 80 коп.

Відповідно до змісту ст. 1272 Цивільного кодексу України позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини подається:
1) у разі відсутності письмової згоди всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, на подання спадкоємцем, який пропустив шестимісячний строк, заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори;
2) у разі пропуску шестимісячного строку подання заяви про прийняття спадщини до нотаріальної контори та відсутності інших спадкоємців, які прийняли спадщину та могли б дати письмову згоду на подання цієї заяви;
3) наявності відмови нотаріуса у видачі свідоцтва на спадщину у зв’язку з наведеною обставиною.

Відповідно роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених в пункті 24 постанови № 7 від 30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування», вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Разом з цим, у п. 2 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 зазначено, що судами не можуть бути визнані поважними такі причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини як: юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини, необізнаність особи про наявність спадкового майна, похилий вік, непрацездатність, незнання про існування заповіту, встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини (наприклад, встановлення факту проживання однією сім'єю), невизначеність між спадкоємцями хто буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови.

Слід розуміти, що визначаючи спадкоємцеві додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини, суд не вирішує питання про визнання за ним права на спадщину.

Спадкоємець після визначення йому додаткового строку для прийняття спадщини має право прийняти спадщину в порядку, установленому статтею 1269 ЦК, звернувшись в нотаріальну контору, після чого вважається таким, що прийняв спадщину.

Особи, які відповідно до статей 1268 - 1269 Цивільного Кодексу України вважаються такими, що «автоматично» прийняли спадщину, крім випадків їхньої відмови від спадщини:

  • спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини;
  • малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, дієздатність якої обмежена.
В даних випадках звертатись до суду для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини не потрібно.

Зразок позовної заяви