0012.jpg

07 липня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827/22, яким затверджено нову форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

Відповідно, з цієї ж дати втратить чинність нині діюча форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії).

Для кого?  Ця форма звітності заповнюється та подається юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб.

Що?             Форма звітності № 3-ПН заповнюється і подається за наявності попиту на робочу силу (вакансії).

Куди?          До центру зайнятості незалежно від місцезнаходження роботодавця.

Коли?         З дня виникнення потреби у підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше, ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення нового робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Як?         В електронній формі або паперовій (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи).

Вакансії, подані за раніше діючою формою звітності № 3-ПН, залишаються в Єдиній інформаційно-аналітичній системі Державної служби зайнятості до їх укомплектування або зняття роботодавцем.