004.jpg

Щоб розпочати підприємницьку діяльність в Україні, необхідно здійснити процедуру державної реєстрації та стати суб’єктом підприємницької діяльності. 

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть реєструватись у формі фізичної або юридичної особи.

Суб’єкт підприємницької діяльності вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

Після державної реєстрації суб’єкта господарювання, необхідно стати на облік у місцевих відділеннях Державної податкової служби, Державної служби статистики та Державних соціальних фондів.

Особливості режиму іноземного інвестування на території України регламентуються Законом України «Про режим іноземного інвестування».

Загальнодержавні податки та страхові внески

Місцеві податки і збори

Про особливості оподаткування окремих податків, зборів, платежів