003.jpg
 • Програма розвитку ООН (ПРООН)
 • Європейський Союз
 • SDC — Шведське агентство з питань розвитку і співробітництва
 • GIZ — Німецьке товариство міжнародного співробітництва
 • SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної співробітництва і розвитку
 • РЄ — Рада Європи
 • CIDA — Канадське агенство міжнародного розвитку
 • USAID – Агентство США з міжнародного розвитку
 • Програма UNITER
 • Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину “ЄДНАННЯ”
 • Міжнародний фонд «Відродження»
 • Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
 • Фонд “Східна Європа”
 • Програма Посольства Королевства Нідерландів “МАТРА”
 • Фундація українсько-польської співпраці PAUCI
 • Офіс Координатора проектів ОБСЄ

У доповнення до листа від 21.07.2015 р. №1571/03.01.02-17, з метою більш ефективного залучення і використання коштів міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку розвитку України, потенційними бенефіціарами і реципієнтами яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації, надсилаємо інформацію щодо донорських організацій, міжнародних агенцій та груп, представлених в Україні.

Перелік донорських організацій, міжнародний агенцій та груп, представлених в Україні

Програма розвитку ООН (ПРООН)

ПРООНє глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Ми співпрацюємо з 177 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв'язання глобальних та національних проблем в галузі людського розвитку. Покращуючи свої власні можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників ПРООН та широкого кола наших партнерів.

В Україні три головні сфери нашої діяльності в галузі розвитку зосереджуються на демократичному врядуванні та місцевому розвитку; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.

Європейський Союз

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

SDC — Шведське агентство з питань розвитку і співробітництва

Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи та колишнього Радянського Союзу підтримує перехід до верховенства права, демократії та соціальноорієтованої ринкової економіки шляхом обміну знаннями та надання допомоги у вирішенні проблем. Швейцарська агенція розвитку та співробітництва робить внесок у зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов економіки в колишніх країнах соціалістичного табору. Серед основних видів діяльності:

 • підтримка соціальних, правових та економічних реформ,
 • професійна освіта для молоді та безробітних,
 • покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання,
 • розвиток сільської місцевості.

Приблизно 53% ресурсів інвестовано в країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія та Косово). Близько 47% бюджету йде до проектів, які впроваджуються у колишніх радянських республіках (Південний Кавказ, Центральна Азія, Україна та Молдова).

GIZ — Німецьке товариство міжнародного співробітництва

Є федеральною установою, що підтримується і утримується Урядом Німеччини. Глобальною метою ГІЦ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах з перехідною економікою, розвинених країнах. Мета організації в Україні - сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та проведення міжнародної освітньої роботи

 

SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної співробітництва і розвитку, є державною установою при Міністерстві закордонних справ. З Україною SIDA співпрацює з 1995 року. Серед проектів – підтримка вступу України до СТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.

Сайт (англійською): http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Ukraine-/

 

РЄ — Рада Європи

Ціль: сприяти зростання єдності і якості життя в Європі

http://www.coe.kiev.ua/

Програма «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні»
http://coe.kiev.ua/projects/slgu.htm

«Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні»

http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html

 

CIDA — Канадське агенство міжнародного розвитку

Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються у їх прагненні досягти сталого економічного та соціального розвитку у відповідності до їхніх потреб шляхом співпраці з ними у проведенні заходів, спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поширенню соціальної справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь світової спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном.
Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння успішній інтеграції України до світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку демократичної системи врядування на основі верховенства права.

 

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку

Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в процесі переходу країни до демократії та ринкової економіки. USAID також підтримує діяльність, спрямовану на зменшення негативних наслідків перехідного періоду для найвразливіших верств населення.

Сторінка в інтернеті: http://ukraine.usaid.gov/ua

 

Програма UNITER

Програма UNITER, як основний проект АМР США з розвитку громадянського суспільства, розробляє механізми для підтримки обізнаності партнерських ОГС, АМР США, інших донорів, виконавців програми та зацікавлених представників влади щодо основних досягнень у сфері громадянського суспільства. Для цього Пакт проводить координаційні зустрічі, а також заохочуватиме інших донорів до місцевих механізмів та методів взаємодії з програмою UNITER.

Пріоритети:

 • Підтримка мереж та їх співпраці
 • Посилення реформ в Україні
 • Зміцнення співпраці між органами влади та громадянським суспільством через громадські ради на місцевому рівні
 • Створення “ринку послуг” для зміцнення організаційної спроможності ОГС
 • Стратегічна координація / Партнерство із зацікавленими сторонами

Більше інформації на сайті: http://uniter.org.ua/ua/special_initiatives.html

 

ІСАР “ЄДНАННЯ” - Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину “ЄДНАННЯ” – українська неприбуткова громадська організація, заснована у 1997 році та офіційно зареєстрована у 1999 році у відповідності до Конституції України та Закону України “Про об’єднання громадян”. Наш центр створений завдяки спільним зусиллям багатьох ентузіастів громадського руху і сама назва “ЄДНАННЯ” має глибокий символічний зміст – вона означає поєднання прагнень активістів та організацій громадянського суспільства (ОГС) у справі підтримки громадської ініціативи. ІСАР “ЄДНАННЯ” відкритий для співробітництва з усіма, хто в непрості часи сьогодення усвідомлює не тільки важливість персональної ініціативи кожної людини, а й могутність об’єднаних зусиль громади.

http://isar.net.ua/

 

Міжнародний фонд «Відродження»

 Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.

 

Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

http://municipal.gov.ua/articles/show/menu/66

 

Фонд “Східна Європа”

Місія Фонду Східна Європа - сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу. ФСЄ переконаний, що найбільш ефективно виконати свою місію він зможе:

 • сприяючи побудові стійких партнерств громади, влади та бізнесу
 • посилюючи потенціал місцевих організацій
 • підтримуючи створення та поширення інноваційних моделей розвитку та сприяючи налагодженню співпраці  серед своїх партнерів

Більше інформації на сайті: http://www.eef.org.ua/

Програми: http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=11&lang=ua

 

Програма Посольства Королевства Нідерландів “МАТРА”

Пріоритети:

 • Права людини; меншини; надання інформації/розвиток медіа
 • Законодавство та верховенство права; ефективне врядування; громадський порядок; розробка політик; подолання корупції
 • Добробут
 • Захист довкілля та природи; біорізноманіття

Більше інформації на сайті: http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/matra/guidelines-2013/call-for-proposals-rule-of-law-good-governance.html

Фундація українсько-польської співпраці PAUCI

Пріоритети:

 • Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України
 • Реформування місцевого самоврядування/державної служби
 • Енергоефективність/енергозбереження
 • Запровадження міжнародних та, зокрема, європейських стандартів бізнесу
 • Запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському житті
 • Активізація участі молоді у громадському житті країни

Більше інформації на сайті: http://www.pauci.org/ua

Програми: http://www.pauci.org/ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/


Офіс
Координатора проектів ОБСЄ

 Програма «Демократизація та належне врядування в Україні»
http://www.osce.org/uk/ukraine/70234