0010.jpg

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1246-МР «Про Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (зі змінами)»

З метою приведення у відповідність до змін у податковому законодавстві України Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1246-МР, управлінням підприємництва та споживчого ринку Сумської міської підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1246 – МР «Про Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (зі змінами)» Зазначеним проектом рішення передбачається удосконалення механізму справляння єдиного податку фізичними особами – підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, залежно від виду їх господарської діяльності та приведення існуючого порядку у відповідність до вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради – www.meria.sumy.ua.

Усіх зацікавлених осіб просимо надсилати зауваження та пропозиції до вказаного проекту регуляторного акта протягом 30 днів з моменту оприлюднення до управління підприємництва та споживчого ринку Сумської міської ради за адресою: 40030, м. Суми, вул. Горького, 21.