006.jpg

Станом на 01.07.2018 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 76 діючих регуляторних актів (35 СМР, 41 ВК).

Згідно з вимогами статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року № 2877-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 629 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2018 рік.

Протягом І півріччя 2018 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих органів, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Документи/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 27 проектів регуляторних актів (9 СМР, 18 ВК).

Протягом І півріччя 2018 року підготовлено та оприлюднено 6 проектів регуляторних актів (4 СМР, 2 ВК). Разом з проектом регуляторного акта, що вноситься на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Документи / Регуляторна діяльність» у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом І півріччя 2018 року було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 3 проекти регуляторних актів Сумської міської ради та 1 проект регуляторного акта виконавчого комітету Сумської міської ради (за ініціативою розробника), на які отримані висновки.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року № 2857-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2017 № 630 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік, якими передбачено підготовку 20 звітів по відстеженню результативності діючих регуляторних актів (9 СМР, 11 ВК), у тому числі у І півріччі 2018 року (4 СМР, 9 ВК).

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 17 звітів по відстеженню результативності діючих регуляторних актів (6 СМР; 11 ВК), в тому числі – 4 додаткових відстеження результативності регуляторних актів (2 СМР, 2 ВК).

Протягом І півріччя 2018 року звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Документи/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.